14519. lajstromszámú szabadalom • Javítások hygienikus lábbelin

Megjelent 181)9. évi május hó 29-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI jBBs HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14519. szám. I/b. OSZTÁLY­Javítások hygienikus lábbelin. KELLERMAN BEBNÁT MÜSZEBIvSZ KECSKEMÉTEN. Javítási szabadalom a 12800. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1898 augusztus hó 16-ika. A javított hygienikus lábbelit a mellékelt rajz mutatja; és pedig: az 1. ábra az oldalnézetet a sarokmetszeté­vel ; a 2. ábra a talp nézetét; a 3. ábra a sarok vízszintes metszetét. A hygienikus lábbeli javított formája meg­egyezik a régivel abban, hogy az áramot szolgáltató elem ugyancsak a czipő sarkában van elhelyezve, csak ezen elem berendezése más. Ugyanis az (a) czipő (b) farkában egy (H) iireg van hagyva azáltal, hogy a sar­kakat alkotó bőrdarabok a legfölső és leg­alsó kivételével ki vannak vágva mint azt a 3. ábra mutatja. Ezen üregben két elek­tród. (m) és (n szén és zink) van elhelyezve, melyek közül az egyik (m) csak a fölső bőrig ér s alul kiáll, a másik (n) csak az alsó bőrig ér s fölül áll ki. Ez utóbbi vagy egyszerűen szabadon áll ki a sarok részén vagy pedig a talpbetét alatt össze van kötve | (z) vezetővel, mely (g) fémlapocskában vég­ződik. Az elem a jelen elrendezésében abban is eltér a régitől, hogy az áramot nem a föld nedvessége gerjeszti, hanem a (h) iireg ki van töltve fürészporral, melyet a (s) nyí­láson át ammoniakkal, elírom vagy hígított kénsavval vagy más másodrendű vezetővel beitatunk. Azonkívül izolálás czéljából a (b) sarok belül gyantával és parafinnal van im­pregnálva. SzAISADALMl IGÉNY. Javítások hygienikus lábbelin, jellemezve a (b) sarokban kivágott (H) üreg s az ebben elhelyezett (m n) szén és zink­elekród által, továbbá az (s) nyílás által, melyen keresztül a (H) üregben elhelye­zett fűrészport híg kénsav, vagy egyéb ismert másodrendű vezetővel beitatjuk, ezt megelőzőleg azonban az üreges sarok belső falát izolálás czéljából gyanta és parafin keverékével impregnáljuk. íl rajzlap melléklettel.) PAU.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUC/APE6TEN

Next

/
Thumbnails
Contents