14509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mindenféle textilárúk nyomására

Megjelent 1899 évi május lió 29-én. MAGY. jg|| KIR. SZABADALMI KM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14509. szám. XIv/e. OSZTÁLY. Eljárás mindenféle textilárúk nyomására. IFJ. WERNKR ÁRMIN GYÁROS WARNSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 deczember hó 2-ika. Eddig egy vagy több szinű díszítménnyel ellátott textilárukat (szövet) kézzel vagy gép]>el t. i. vésett hengerekkel készítették. Azonban a kézi munka igen hosszadalmas és tökéletlen, a vésett hengerek előállítása pedig igen drága. Jelen találmány tárgya egy eljárás, mely szerint mindenféle textiláruk egy vagy több szinű díszítése vésett lemezek segélyével litográfiái nyomás módjára présben történik. E ezélból a lenyomandó mintát egy fém­lemezbe véssiik vagy az ismert maróeljárás szerint egy rézlemezben bemarjuk és a lenyomatokat épp ugy, mint a litográfiái gépen készítjük. Ha a minta egy szinű egy fémlemez ele­gendő, ha a minta többszínű, akkor épp ugy, mint a chromolitografiai nyomásnál annyi lemez szükséges, a hány szin van. Ezen eljárás szerint mindenféle és nagy­ságú textilszövetet tetszés szerinti minta szerint nyomhatunk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás mindenféle textiláruk nyomására, jellemezve azáltal, hogy a szövetnek egy vagy több szilinél való ellátása épp ugy mint a présben történő litograüai nyomásnál a megfelelő mintával bevésett fémlemezek vagy maró-eljárás szerint készült rézlemezek segélyével történik. Dallas wíszvénytársasác; nyomdája budapistek

Next

/
Thumbnails
Contents