14498. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektrolizáló czellákon

Megjelent 18í)9. évi május hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14498. szám. VH/i OSZTÁLY. Újítás elektrolitikus czellákon. LOISELET JEROMOS MÉRNÖK PÁBISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 2-ika. Jelen találmány tárgya elektrolyzáló czel­lákra vonatkozik, melyek elektrolyzáló ké­szülékeknél az elektrolyzálandó folyadék befogadására szolgálnak. A találmánybeli czellák egyik oldalán nyitott fakeretből állanak, mely keretnek két oldalát egy-egy vulkánfiberből készült porozus lap és egy-egy átlyukgatott fémle­mez zárja be, mely utóbbi a vulkanizált rostokból álló lapnak egész fölületét bebo­rítja s vele érintkezik. Úgy a vulkánfiberből való lapot, mint az átlyukgatott fémlemezt csavarokkal vagy más módon foglaljuk a fakeret két oldalához. A mellékelt rajzlapon az 1-ső ábra a találmánybeli czellának oldal­ról való nézetét, a 2-dik ábra keresztmetszetét, 3-dik ábra hosszanti metszetét mutatja be. (A) a fakeret, (B) a vulkánfiberből való lap, (C) az átlyukatott fémlemez. Némely esetben czélszerü a porozus la­pokat az átlyukgatott fémlemezhez hozzá­ragasztani, míg maga az (A) keret nemcsak fából, hanem bármely más rosz villamveze­tőből készülhet, valamint a vulkánfiberből való lap is helyettesíthető más összetételű porozus membrán által is, végül az átlyuk­gatott fémlemez helyett is alkalmazhatunk bármely, a villamoságot jól vezető fonalak­ból álló szövetet is. A leírt módon szerkesztett czellákat a vezetőfolyadékot magában foglaló tartá­nyokba helyezzük, miközben az átlyukgatott fémlemezek elektródok gyanánt szerepelnek. Több ily készüléket is összekapcsolhatunk egymással sorosan vagy párhuzamosan. Ezen berendezésnek fő előnye abban van, hogy a porozus lapok nem hajlanak vagy ránczosodnak össze s így a czellák igen keskenyek lehetnek, minek folytán az elek­trolytok rétegének vékonysága, valamint az elektródoknak egymáshoz való közelsége az üzemhez minimumra csökkentik. szükséges elektromos energiát a SZABADALMI IGÉNY. Elektrolyzáló czella képezve telő anyagból való (A) keret által, melynek két oldalát a diafragma gya­nánt szolgáló porozus anyagból álló (B) lapok és az ellőbbinek külső fölületére erősített, átlyukgatott, jó villamvezető (C) lapok zárják be. (1 rajzlap melléklettel.) PAt-VAB RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPKETB).

Next

/
Thumbnails
Contents