14488. lajstromszámú szabadalom • Kézikerék szelepekhez és csapokhoz

Megjelent 18Í)Í). évi május lió 25-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14488. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Kézikerék szelepekhez és csapokhoz. GEBBÜDEB H A B D Y C Z É G BÉCS B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 24-ike A találmánynak az a czélja, hogy a gőz­vagy meleg légvezetékekbe iktatott szele­pek vagy csapok kézikerekeinek túlságos mértékben való fölmelegedését meggátol­hassuk, úgy hogy a kerekeket veszély nél­kül lehessen megfogni. Ezt a czélt oly módon érjük el, hogy az (A) kézikerék szélén nagyszámú (a) furatot alkalmazunk, melyekbe egy drótspirális me­neteit húzzuk be, úgy hogy a spirális a kerék kerületén földuzzadást képezzen, mint az a csatolt rajzon látható. A drótspirális fölülete igen nagy lévén, gyorsan lehűl, úgy hogy a spirális hőmérséklete túlságos nagy sohasem lehet. Minthogy a spirális elég merev, a kézikereket nagyon erősen meg lehet húzni. Az ily kézikerekek gyár­tási költségei igen csekélyek. SZABADALMI IGÉNY. Kézikerék gőz- vagy meleg légvezetékekbe iktatott szelepekhez és csapokhoz, az ál­tal jellemezve, hogy az (A) kerék kerü­letén (a) furatok vannak alkalmazva, me­lyekbe a (B) drótspirális menetei vannak befűzve, mely spirális nagy fölülete kö­vetkeztében eléggé lehűl, úgy, hogy túl­ságos fölmelegedése lehetetlenné válik. (1 rajzlap melléklettel.) PAIXAS RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYSMOAJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents