14330. lajstromszámú szabadalom • Hordókénező vas

3Iegjelent 1899. évi május hó 11-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 14380. szám. X/b OSZTÁLY Hordókénező vas. SZABÓ N. JÁNOS URADALMI KASZNÁR PALOTÁSON (HEVES VÁRMEGYE). A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 3-ike. Jelen találmány tárgyát egy olyan eszköz képezi, mely hordóknak kéngázokkal való kifiistölése esetén nyer alkalmazást. Mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra az eszköz egy-egy nézetét mutatja. Az eszköz lényegében két főalkatrészből áll, még pedig az (a) fogantyúból és (b) kanálból. A kettő közötti összeköttetést a (bl) rúd képezi, mely a kanál fölött bizonyos távolságban (c) horoggal van ellátva. A rúd tetszés szerinti hosszúságú lehet és mellé­kelt rajzon törve van föltüntetve. A hordó kénezése alkalmával (c) horogra akasztott ként meggyújtva, a kénező vasat a szádon át a hordó belsejébe dug'uk. A kénező vasat helyzetében az által rög­zítjük, hogy a dagasz alakú (a) fogantyút a hordónak szádjába szorítjuk. Az égő kénből képződő gázok most a hordó belsejét elárasztják, a lecsepegő ként pedig a (b) kanál fogja föl, miáltal a lecse­pegő izzó kénrészeknek a hordó belső falára gyakorolt káros hatásának eleje vétetik. Magától értetődő dolog, hogy fönt leírt művelet közben a kénező vasnak függélyes irányú helyzetben kell maradnia. SZABADALMI IGÉNY. Hordókénező eszköz jellemezve egy (c) horog­gal bíró (bl) rúd végén alkalmazott (b) kanál által, mely a (c) horogra akasztott égő kénről lecsepegő részeket fölfogja. (1 rajzlap melléklettel.) DALLAS -ftszvÉNY tArSABAo NYOMdAja KUDAPIITKS

Next

/
Thumbnails
Contents