14210. lajstromszámú szabadalom • Eljárás folyékony szénhydrogének elégetésére

2 — nal elégettetik, mivel a gőzsugárnnk befú­vatásakor a koromnak elégetésére szüksé­ges levegő is az égési térbe beszívatik. A beszívott légmennyiség a gőzsugár szá­mára választott nyomás módosítása által könnyen szabályozható. A mint látható, a leírt berendezés által tehát a szénhydrogén nem permeteztetik szét vagy nem gázosíttatik, hanem korom, szénoxyd és víz képzésével fölbontatik. A korom és a szénoxyd a gőzsugár által az izzó (b) előtérbe vezettetik, itt fölhevít­tetik és a beszívott levegő által intenzív kék láng létesítése nélkül tökéletesen elégettetik. Az elégetés oly tökéletes, hogy a kürtő­ből füst nem száll ki. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás folyékony szénhydrogéneknek. pe­tróleummaradékoknak, kátránynak, naf­tának stb. raczionális elégetésére, jelle­mezve az á'tal, hogy a szénhydrogéne­ket kormozó lánggal égetjük el és a kormot levegővel és gőzzel keverve, egy izzásban lévő téren vezetjük keresztül azon czélból, hogy a korom itt töké­letesen elégjen. il níjzkip melóklettol./ PA1.LAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPK8TKN

Next

/
Thumbnails
Contents