14198. lajstromszámú szabadalom • Újítás karoslámpákon

Megjelent 18í>í>. évi április lió 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 1419B. szám. Ilid. OSZTÁLY­Újítás karos lámpákon. MAGYAR FÉM- ÉS LÁMPAÁRÚGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 14-ike. A találmány állványos és falilámpa gyanánt használható karos lámpákra vonatkozik, melyeknél a lámpakart vagy egy állvánnyal vagy pedig egy falrózsával lehet könnyen oldható módon kapcsolni. Az állvány illetve falrózsa és a lámpakar között létesített rendkívül egyszerű kapcsolat a csatolt rajzokon látható, nevezetesen: az 1. ábra a karos lámpát oldalnézetben, a 2. ábra fölülnézetben ábrázolja, míg a 3. és 4. ábra a megfelelő részletek nagyobb méretben rajzolva. Az 5. és 6. ábra a föntebb jelzett falrózsa eliilnézete, illetve a rózsa és a lámpakar kapcsolatának metszete. Mint az a rajzokból kitűnik, az (A) állványon és az (Al) falrózsán egy-egy teljesen hasonló (a) csaplyuk van, melybe a (B) lámpakar (b) csapja tolható be. A (b) csaj) pontosan az (a) csaplyukba illik, úgy hogy ha a csap­lyukba betoljuk, azt leljesen kitölti. A (B) lámpakaron levő (b) csap egy ferde, fölfelé fordult prizmát képez, a (B) karon a csap alatt egy tetőalakú (bl) támasztóborda van alkalmazva, úgy hogy ha a (b) csapot az (A) állványon vagy (Al) falrózsán ferde irányban átmenő csaplyukba toljuk, a (bl) támasztóborda az (A) állvány vagy (Al) falrózsa tetőszerűen kivágott (a2) hornyába fekszik. Az (a) csaplyuk fölött egy (a3) kiugrás van, melynek egy a (c) ék befogadására alkalmas (a4) kivágása van. (3. ábra.) Ennek a kivágás­nak megfelelően a (B) karon a (b) csaj) fölött egy (b2) horog van alkalmazva, amely ha a (b) csapot az (a) csaplyukon elhelyez­tük, az (a4) kivágással egy minden oldalról zárt lyukat képez. Ha a (c) éket, mely egy kis láncz segé­lyével köthető a (B) lámpakarhoz, ebbe a lyukba betoltuk, a (b) csapot az (a) csap­lyukból nem lehet kihúzni, ekkor a (c) ék a (b) csapra ható kis húzóerőt teljesen föl­veszi, a kar által létesített forgató nyomaték pedig a (b) csap alakja következtében nem juthat érvényre. Az (Al) falrózsát a falon erősítjük meg, az (A) állványt pedig alul egyszerű rúd gyanánt képezzük ki, mely az (m ml) befogó készülék vezetőhiivetyében van vezetve és az (n) csavar által tetszőleges helyzetben rögzíthető. SZABADALMI IGÉNY. Újítás karos lámpákon, jellemezve a (B) lámpa­kar és az (A) állvány vagy (Al) falrózsa

Next

/
Thumbnails
Contents