14173. lajstromszámú szabadalom • Zsebkés rögzíthető pengével

Meg-jelent 18í)9. évi április hó 8-án. MAGY. m SZABADALMI f^S HIVATAL SZABADALMI LÉTRÁS 14173. szaru. VI/a. OSZTÁLY. Zsebkés rögzíthető pengével. KÜHN ERNŐ KÉSTOKGYÁROS UNTEN-KATTERNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 28-ika. Jelen bejelentés tárgyát egy zsebkés képezi, melynél a szokásos rugókat egy igen egyszerű szerkezet helyettesíti, mely egyszers­mind a késpengének rögzítését engedi meg. A mellékelt rajz a bejelentés tárgyát képező zsebkésnek egy kiviteli alakját ábrá­zolja. és pedig: 1. ábra a csukott kés oldalnézete. 2. ábra a kinyitott kés oldalnézete. 3. ábra a félig kinyitott kés nézete hát­lapjáról nézve. (a) a kés nyele, (b) pengéje, (c) egy mozgatható peczek. melyre a penge szilárdan van erősítve és a mely a kés nyelének külső oldalán egy (f) kengyel fölvételére furattal van ellátva; (g) egy fémgömb, melynek fejébe (f) kengyel bekapcsolódhatik. A kés­pengének (x) nyil irányában való elfordulását megakadályozandó, a (c) peczek mellett oldalt egy (h) szögecs van elrendezve. A kezelés igen egyszerű. Ha a kést ki akarjuk nyitni, (f) kengyelt (g) fémgömb fejéből kiemeljük és segélyével a (b) pengével összekötött. forgatható (c) peczket elforgatjuk. Ha a késpenge a 2. ábrában föltüntetett helyzetben vau, (f) kengyelt ismét (g) gomb fejére nyomjuk, minek következtében a kés penge mozdulatlanul rögzíttetik. A kengyel­nek a (c) peczek furatában való mozogható­sága folytán a kengyel gyönge rugalmasságot nyer, miáltal ennek a (g) gomb fején való szilárd helyzete biztosíttatik. A zsebkésnek néha fáradságos, kényel­metlen kinyitása jelen találmány segélyével lényegesen megkönnyíttetik. Ezen említett előnyökhöz a különben szokásos rúgok mellőzése folytán még amaz előny is járul, hogy a zsebkés előállítási ára tetemesen' csekélyebb. SZABADALMI IGÉNY. Zsebkés egy kengyel segélyével rögzíthető pengével, az által jellemezve, hogy a (b) késpenge egy saját tengelye körül forog­ható (c) peczekkel van szilárdan össze­kötve és hogy ez utóbbinak egy a (c) peczekbe kívülről kapaszkodó, rugalmas (f) kengyel segélyével történő forgatása által a késpenge kinyitható, vagy becsuk­ható, a hol is a penge rögzítése az (f) rögzítő kengyelnek a kés nyelében elren­dezett (g) szögecshez való liozzányomulása által történik. (1 rajzlap meljéklettol.) PALLAI fiÉ«VÉNYTÁRSA«ÁO NYOMD/W BtDAPSÍT»«

Next

/
Thumbnails
Contents