14135. lajstromszámú szabadalom • Adogató szerkezet gyufagyártó és hasonló gépek számára

.Megjelent 181)9. évi márczius lió 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI lÉH HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14185 s/úin Il/g OSZTÁLY Adogató szerkezet gyufagyártó és hasonló gépek számára. THE DIAMOND MATCH COMPANY CZÉG CHICAGÓBAN. A 1 zabaialom bejelentésének napja 1898 november hó 15 ike. Jelen találmány tárgyát oly szerkezet képezi, mely a gyufáknak vagy más efféle tárgyaknak az azok előállítására szolgáló gépekbe való szállítására alkalmas. A találmány tárgya gyufagyártógépen való alkalmazásában van bemutatva, a hol is a fácskák a tápdobból egy forgó szállító szerkezetbe és ez utóbbi által a paternos­terbe vitetnek; határozottan hansúlyozzuk azonban, hogy a találmány tárgya nincsen ezen alkalmazásra korlátozva. A találmány tárgya gyufák előállítására szolgáló bármely más rendszernél is alkal­mazható, ha arról van szó, hogy a fácskák egy gyűjtő helyről a gépnek más részeibe szállíttassanak. Ezen szerkezettel továbbá gyufákon kívül más tárgyakat is az azok földolgozására szolgáló készülékekbe ado­gathatunk. A találmány tárgya a mellékelt rajzokon két foganatosítási alakjában van bemutatva. Az 1. ábra egy az új szerkezettel ellá­tott gyufagyártógép egy részének függélyes metszete. A 2. ábra a tápdobnak, a tölcsérnek és a gyufákat legelőbb befogadó szállító szer­kezetnek hasonló metszete. A 3. ábra metszet a 2. ábrának x—x vo­nala szerint. A 4. ábra a találmány tárgyát képező szerkezettel ellátott gyufagép egy részének részben metszett oldalnézete, a hol is a tápdob a gyufákat befogadó czellák fene kén számos nyílással van ellátva, míg az 1., 2. és 3. ábrán ezen czellák teljesen nyitva vannak ábrázolva. Az 5. ábra metszet a 4 ábrának y—y vonala szerint. A 6. ábra az 1. ábrában látható részlet­nek föl ül nézete. A 7. ábra az 1. és 4. ábrának oldal­nézete. A 8. ábra metszet az 1. ábrának z—z vonala szerint. A 9. ábra a tápdob szekrényének egy részét elölnézetben mutatja be. A 10. ábra a 9. ábrának alaprajza. A függélyesen álló, párhuzamos (A) szek­rényfalak fölső szélére van helyezve a gyu­fáknak vagy megfelelő más anyagnak befo­gadására szolgáló ÍB) garat. Ezen garat belső bősége kisebb, mint az (A) oldalfalaknak távolsága (1. 8. ábra); a garatnak oldalfalai a (b) csavarok segélvé­vel vannak a (C) szöglemeznek fölfelé álló részeihez erősítve, melyek viszont az (A) : falaknak fölső széleivel állnak merev össze-i köttetésben (6., 7. és 8. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents