14133. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kávénak mosására, tisztítására és csiszolására

Megjelent I89S>. évi márczius hó 29-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14183. szám. X/i- OSZTÁLY. Eljárás kávénak mosására, tisztítására és csiszolására. TBIESTEB CAEFEE-VEBLESE ACTIE NG E S ELLSCH A FT CZÉG TBIESZTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január 14-ike Elsőbbsége 1897 szeptember 18-tól kezdődik Jelen szabadalom tárgya egy kávészemek mosására, tisztítására és csiszolására szol­gáló sajátságos eljárás, mely lényegében abból áll. hogy a szemekhez megnedvesített állapotban megfelelő mennyiségű kávéhü­velyt (esetleg pergamentbőrt vagy a kávé­hámozásból eredő hulladékokat és hasonló­kat) adunk és erre alkalmas forgó dobokban addig koptatjuk azokat, míg az egész keve­rék ismét száraz és a kávészemek minden piszoktól, burokrésztől stb., stb. meg vannak szabadítva, tiszták és simák, a mire megfe­lelő szitáló készülékek által, a kávéhüvelyek vagy más hozzáadott anyagok a súrlódás által létrejött porral és egyéb tisztátalan­sággal együtt a kávészemektől el lesznek különítve. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás kávészemek mosására, tisztítására és csiszolására, mely abból áll. hogy a sze­mek megnedvesített állapotban és kávé­hulladékokkal (kávéhüvelyek, hámozási hulladékok, pergamentbőr és hasonlók) keverve forgódobokban addig lesznek koptatva, míg azok egészen szárazak, tiszták és simák lettek, a mire megfelelő szitáló készülékekkel az említett hozzá­adott részektől és a koptatás által kép­ződött por és egyéb tisztátlanságoktól meg lesznek szabadítva. "ALUS UÉ8ZVÉN vTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents