14126. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbanóanyagok előállítására melaszból

Megjelent 1899. évi márczius lió 29-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14126. szám. xix/g. OSZTÁLY. Eljárás robbantó-anyagok előállítására melászból. DK BEGENSBURGER JÓZSEF VEGYÉSZ KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 május hó 14-ike. Elsőbbsége 1897 julius hó 16-tól kezdődik. Jelen találmány tárgya robbantó anyag előállítása melászból. illetve ennek mara­dékaiból. Ajánlották már (német birodalmi szabadalom 27969.) a melászt és maradékait robbantó anyag készítésére, akképen, hogy ezen anyagokat nitrálják és e mellett a kellő szén és oxygén tartalmat, valamint a sók el­távolítását. illetve kevesbítését a közönséges vagy czukortalanított melásznak ólomszuper­oxyddal és szénkéneggel illetve oxygénnel való előzetes kezelése útján érik el. Az em­lített szabadalmi leírás szerint az ilyen elő­zetes kezelés által a melász képes szép folyós nitrovegyületeket szolgáltatni. Azon­ban a kísérletek, melyek ezen eljárás szerint végeztettek, azt mutatják, hogy a kapott nitrotermék merev, ragadós, szálakká nyúló tömeget alkot, mely egyáltalán nem volt alkalmas a fölszívatásra és nem volt sav­talanítható. Ezért is az ezen szabadalomhoz tartozó pótszabadalomban (45857. sz.) szerint, a végből, hogy biztossággal lehessen folyós olajszerű nitroterméket a melászból készíteni, ajánlatba hozatott a nitrálandó melászhoz aether, alkohol és kénessav, valamint gliczerin hozzáadása. A gliczerin hozzáadása folytán nitrogliezerin keletkezik, mi által a termék veszélytelensége megszűnik; ezen újabb javaslatnál is kitűnt, hogy ez a nitrotermék nem savtalanítható és ennélfogva a meg­bomlás veszélyének kitéve marad. Ezen ismert eljárásnál azonkívül az is kitűnt, hogy a tömeg melegítése aránylag magas hőfokra történik és ennélfogva veszedelmes; ezen melegítés t. i. 50° C.-ig megy. Kísérletek, melyek a végből végeztettek, hogy mindezen hátrányok elkerültesenek és azonkívül az eljárás költsége is lehetőleg csökkenjen, arra vezettek, hogy a melász oxydálását a nitrálás előtt máskép kell végezni, mint a hogy az említett szabadal­makban le van írva. Kitűnt ugyanis, hogy az oxydálás nátrium-, bárium vagy hydrogénszuperoxyddal végez­hető és azután nem aethert vagy alkoholt, hanem állati vagy ásványolajat kell a ter­mékhez adni, ha az említett kellemetlenséget el akarjuk kerülni és olyan középterméket akarunk kapni, mely jól savtalanítható és a fölszívó anyagok által könnyűséggel föl­szívható. Ennélfogva a jelen eljárás szerint követ­kezőképen járhatunk el: A melászhoz hozzáadjuk az illető oxydáló szert (nátrium-, bárium- vagy hydrogénszuper­oxyd) és néhány órán át 15—20° C.-nál állni hagyjuk. Ekkor a szuperoxyd meg­bomlik és oxygén fejlődik. Bariumszuperoxyd

Next

/
Thumbnails
Contents