14099. lajstromszámú szabadalom • Új szerkezetű tollszár

Megjelent 1899. évi márczins lió 23-án. MAÍiY. djfe K1R SZABADALMI III VATAL SZABADALMI LEI KAS 14099. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Új szerkezetű tollszár. KRÖSTL FERENCZ LAKATOS ÉS FISCHER ANTAL VENCZEL ASZTALOS EICHWALDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 17-ike. Ezen úszerkezetű tollszár az eddigi toll-Bzárakkal szemben oly új berendezéssel bír. a mellyel a beledugott, már használhatat­lanná vált tollat egy egyszerű mechaniz­mus segélyével a nélkül, hogy a piszkos tollhoz h >zzá kellene nyúlnunk, eltávolít­hatjuk. Ezen kiviil a tollhüvely belső részét kivehetjük és kitisztíthatjuk, úgy hogy a hüvelynek a tollal való egyberozsdásodása, a mi által a tollszár használhatatlanná vál­nék, mellőzve van. Mellékelt rajzon van a találmány tár­gyát képező tollszár föltűntetve és pedig az 1. ábra a tollszárat nézetben, a 2. ábra a tollszárat nézetben kiemelt toll­szorító val, a 3. ábra a tollszárat metszetben, a 4. ábra a (g) tolókát fölülnézetben tün­teti elő. A toll nyelére (a) hüvely lesz reá dugva és egy kis peczek segélyével ahhoz rög­zítve. A hüvely fölső részén egymással szemközt fekvő két (b b') rováték van hossz­irányban alkalmazva, a melyek végén (d d') hézagba i végződő egymással ellentétes irá­nyú (c c') rovátékok vannak és az egész, mint bajonettzár szerepel. Az (a) hüvelybe (e) spirálrugót helyezünk el és erre egy U alakú rugalmas (f) toll­szorítót teszünk. A tollszorítót az (a) hü­velybe nyomjuk addig, a míg az oldalvást lévő rovátékok egyikén át egy függélyesen tartott (h h') nyúlványokkal bíró (g) toló­kát az U alakú (f) tollszorítón keresztül tolhatunk. Ezután addig forgatjuk a toló­kát. amíg az vízszintes helyzetbe kerül és a tolókának (h h') nyúlványainál fogva való letolása és ezután következő oly mérvű el­forgatása által, hogy a nyúlványok (c e') rovátékokba kerülnek, a tolltartó a bajo­nettzárban szilárdan tartatik. Az (f) tollszorító ekkor az (a) hüvelyben van és igen kevéssé áll elő. Már most az (a) hüvely és az (f) tollszorító közé dugjuk a tollat. Ha az irótollat ki akarjuk cserélni, úgy a (g) tolókát addig forgatjuk, a míg a (h li') nyúlványok a (c c') rovátékokból kikerül­nek, a mire az (f) tollszorító, tehát egyszers­mind a (g) tolóka alatt lévő összenyomott (e) spirálrúgó a (b b') hosszirányú rováté­kokon át a (g) tolókát föllöki és ekkor az irótollat is magával rántja, a mely kiesik, míg a (g) tolóka nyúlványainál fogva a (b !>') rovátékok által megtartatik. mivel ezek nem haladnak a hüvely végéig. A (g)

Next

/
Thumbnails
Contents