14098. lajstromszámú szabadalom • Újítások vaságyakon

Megjelent .181)9. évi márczius hó 22 án. MA(iY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14098 szám. VIII/d. OSZTÁLY. Újítások vaságyakon. BUCHWALD GYULA MÉBNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 18-ika. Eme találmány tárgya egy újítás vas­ágyak oldalrészein és ezen olrlalrészeknek a fejrésszel való kapcsolásán, melynek az a czélja. hogy az oldalrészeket egyrészt szi­lárdabbá tegye, másrészt pedig hogy a fér­geknek. az oldalrésznek pedig hasított cső­vasból készült keretének üregébe való beju­tását lehetetlenné tegye. A csatolt rajzokon ez a találmány van ábrázolva, még pedig az 1. ábra az oldal­rész belső föl ületének nézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra x—x vonala szerint, a ábra az oldalrész végdarabjának két nézete. Ezek az oldalrészek eddig oly módon készültek, hogy a fölhasított csővasat ha­sitékával a kivágott bádogtábla hosszanti élére húzták és ezen megerősítették, azután pedig a csövek végeit jól eltömték, de megfelelő nyílásokkal látták el. melyekbe a fejrész horgait beakasztották, de melyek a férgeknek a cső belsejébe való bejutását lehetővé tették. A szóban levő ágy oldal résznél az oldal­részt képező (b) bádogtábla (a) hosszanti élét szorosan egy-egy ismert hasítékos (c) csővasra hajlítjuk (2. ábra) és a csővasra kívülről befelé szorosan rátekerjük, úgy hogy hézag szabadon ne maradjon. A kelet­kezett (d) kettős csővégeket azután az (f) végdaraboknak a csövekbe nyúló (c) csap­jaival elzárjuk. Ezek a legczélszerúbben öntés által előállí­tott (f) végdarabok egy vékony, lapos lemezt képeznek, melynek magassága az oldalrész szélességének, szélessége pedig a (d) cső­végek vastagságának felel meg. A lemez egyik oldalán a lemez végein egy-egy (e) csap van, eme csapok között pedig, közvet­lenül a lemez szélén, egy a lemezre merő­leges (g) borda, mely az (e) csapoknak a (d) csövekbe való bevezetésük után a (b) bádogtáblára szögecseltetik, mint az az 1. ábrán látható. A végdarabok (f) lemeze azonkívül még az (e) csapok közelében két­két (h) hasítékkal vannak ellátva, melyek az oldalrészeknek a fejdarabok ismert hor­gaiba való beakasztására szolgálnak. SZABADALMI IGÉNY. Oldalrész vaságyakhoz, melynél az oldal­részt képező (b) bádogtábla (a) hosszanti éle a (c) hasított csővasra szorosan, hézag nélkül van föltekerve és melynél

Next

/
Thumbnails
Contents