14051. lajstromszámú szabadalom • Eljárás orbáncz ellen immunizált sertések vérszérumának hatóanyagát tartalmazó tartós készítmény előállítására

Megjelent I 81)9. évi márczius lió 18-án. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEÍRÁS 14051. szára. I Vlh.ll. OSZTÁLY. Eljárás, orbáncz ellen immunizált sertések vérszérumának ható-anyagát tartalmazó tartós készítmény eló'állítására. ROTHLAU F-SERUM GES. M. B. H. CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 18-ika. Sertések orbáncz ellen az által lesznek immúnissá, hogy vérszérumukban oly anya­gok keletkeznek, melyek más sertésekre át­vive, ezeket is immunizálják, vagy ha az orbáncz rajtuk már kiütött, azt könnyen gyógyítják. Mivel a tiszta vagy kis mennyiségben deszinficziáló anyagokat tartalmazó vérszé­rum nagyon gyorsan romlik, az állatorvosi praxisban kiterjedt alkalmazást nem találhat, ha pedig — miként az difteritisz-gyógyszé­rumnál történik, sterilizált edényekben s már adagolt állapotban akarnók alkalmazni, az nagyon drága volna. Jelen eljárás szerint egy preparatum ál­lítható előr mely azon tulajdonsága mellett, hogy nem bomlik, még azon előnnyel is bír, hogy mindig egy meghatározott ható-anyag tartalomra hozható. Az eljárás a következő: A közönséges mechanikus úton, pl finom szőrszitán való átöntés által rostanyagától megszabadított friss sertés vérből czentrifu­gálás útján a ható-anyagot tartalmazó szé­rumot választjuk ki. melynek a jelen pre­parácziót hátráltató alkatrészeit eltávolítjuk. Ez úgy történik, hogy előbb kis mennyi­ségű tömény chólkalczium oldatot adunk hozzá, és aztán a keverékben annyi ammo­niumszulfátot oldunk föl. hogy a keletke­zett kalcziumszulfát hatása folytán,bizonyos nyálkás anyagok, foszfátok, zsiradékok, fe­hérnyék még kicsapódjanak, a ható-anyag azonban nem. A használható ammonium­szulfát mennyiségét előzetes próbakisérlet útján állapítjuk meg olyformán, hogy a le­vált csapadékban állatbeoltással szérumra vizsgálunk. Miután a levált anyagokat szű­réssel az oldatból eltávolítottuk, a ható­anyagot kisózással választjuk ki és pedig bizonyos mennyiségű ammoniumszulfát hoz­záadása által, amikor a fehérnye-anyagok is kiválnak. A csapadékot megszűrjük, víz­ben újból föloldjuk, s ammoniumszulfáttal ismételve kisózzuk. Miután az így kapott kissé a szürkébe hajló fehér maradékot agyagtányérokon megszárítottuk, azt egy fo­lyadékban föloldjuk, mely következő össze­tétellel bír: 1200 rész vízben 90 rész ná­trium-szaliczilatot oldunk föl és az oldathoz 900 rész gliczerint adunk. Ezen folyadékot a szárított szérum maradékra öntjük, mire desztillált vizet 5°/0 -os szénsavas nátrium­oldatot, 5°/0 -os karbolsavat egyenlő részben

Next

/
Thumbnails
Contents