14006. lajstromszámú szabadalom • Megerősítő készülék mesterséges lábakhoz

Meg-jelent 18!M). évi márczius hó 14 én. MAGY. SZABADALMI KIR. H IVATA L SZABADALMI LEIRA S 14006. szám. VII/©- OSZTÁLY. Megerősítő készülék mesterséges lábakhoz. FAABUP NIELS ÉS CHRISTENSEN PÁL HAJÓGYÁRI MUNKÁSOK HELSINGÖRBEN (DÁNIA). A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 31-ike. Mesterséges lábak megerősítő készüléké­nél az a nagy hátrány lép föl, hogy a hü­velyt képező és a lábcsonkra húzott mes­terséges láb a megerősítésnél igen kelle­metlenül válik érezhetővé, főleg ha a mes­terséges lábban levő sínek és szíjak a láb­csonk mellett vezettetnek és a szíjak a törzsön erősíttetnek meg. Ez a nyomás a béna emberre igen fájdalmas és mozgását nagyon megnehezíti. Kevésbbé nehéz a mes terséges láb megerősítése akkor, ha a levá­gás a térden alul történt, mert ekkor a térdet egy villás sín veszi körül, mely a mesterséges lábhoz csuklósan van kapcsolva és a térd meghajlítását nem akadályozza, de a szíjak itt is elkerülhetlenek. A találmány czélja az, hogy az eddig használt megerősítési mód nehézségei elke­rülhetők legyenek. Ugyanis a hüvely belső folületén egy gyűrűalakú tömlőt vagy csö­vet alkalmazunk, melyet a hüvelynek a láb­csonkra való fölhúzása után kívülről, pld. a (c) légszelepen át — mint az a rajzlapon látható — ép úgy mint a kerékpár abron­csokat, fölfúvunk. A fölfujt tömlő szorosan a lábra fekszik, úgy hogy a mesterséges lábnak minden más megerősítése fölöslegessé válik. A mester­séges láb levétele igen egyszerűen akként történik, hogy a légszelepet kinyitjuk és a levegőt kiboesátjuk, mikor a tömlő feszült­ségét elveszti és így a mesterséges láb a lábcsonkról lehúzhatóvá válik. Czélszerű. ha a lábcsonk egy (d) gummi­harisnyában vagy más rugalmas anyagból készült harisnyában foglal helyet, mely a hüvely fölső végén van megerősítve. Eme harisnya a hüvely fenekét nem éri. fölső végén pedig egy vastag (e) gummigyürűvel van ellátva, úgy hogy a lábra nyomást nem gyakorol. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Megerősítő készülék mesterséges lábak­hoz, jellemezve a lábat képező hüvely­ben alkalmazott légpárna vagy tömlő által, mely alkalmas módon fölfujható és akkor a lábcsonkot oly szorosan veszi körül, hogy más megerősítés fölöslegessé válik. 2. Az 1. alatt védett megerősítésnél egy a hüvely fenekét nem érő rugalmas anyag­ból készült, a lábcsonkot körülvevő és megtámasztó (d) harisnya. (1 rajzlap melléklettel.) eALUS KÉSZVÉNYTArSABAG NYOMDÁJA nUDAPKSTKN

Next

/
Thumbnails
Contents