11927. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngázt fejlesztő készülék

mmmm Megjelent J898. évi .július hó 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 11927. szám. II/e. OSZTÁLY. Acetyléngázt fejlesztő készülék. JACQUOT GYULA TECHNIKUS MÉHONCOURTBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 márczius hó 11-ike. Jelen találmány tárgya egy acetyléngázt fejlesztő készülék. A mellékelt rajzon egy a találmány értel­mében szerkesztett készülék van föltiintetve, mely az A gázfejlesztőből, a G gazométer­ből és a karbidelosztóból áll-Az A hengeres gázfejlesztőt, melybe egy x töltőcső nyúlik, az a lábak tartják. A gáz­fejlesztő b kúpos fenékkel és c födővel bír; előbbi egy f leeresztő csappal, utóbbi d tölcsérrel és g nyílásokkal van ellátva. Az A gázfejlesztő fölött egy B szekrény van alkalmazva, melynek h födőjében egy i' légmentesen záró födővel bíró i tölcsér van beillesztve, utóbbi j csővel a karbidelosztóba nyúlik. A karbidelosztó két egymáshoz ágyazott ferdén fekvő k és l hengerből áll, melyek egymással szilárdan vannak összekötve és az n csapágyban ágyazott m tengely segé­lyével forgathatók. A k henger az y csapágyakban forog és egyik vége nyitott, míg másik végén egy szilárd födővel van elzárva; az l henger mindkét vége nyitott. Mindkét hengerben ellenkező menetű k' és l' szállítócsigák vannak elrendezve és pedig úgy, hogy az m tengely bizonyos értelmű forgásánál az l henger l' csigája lefelé és a k henger csigája fölfelé szállít. A B szekrény falán átmenő m tengelyre egy o kúpkerék van ékelve, mely a g gáz­tartány t t vezető rúdjaiban ágyazott q tengelyre ékelt p kúpkerékkel áll kapcso­latban. A q tengelyre egy r fogaskerék forgatha­tóan van rádugva, míg egy a' kilincskerék a tengelyre van ékelve, melybe az r fogas­keréken megerősített z kilincs akképen csattan be, hogy a kilincskerék csak akkor forog, ha az r kereket a C harang sülye­désénél a reá erősített s fogasrúd forgatja; a harang emelkedésekor a z kilincs az «' kereket nem viszi magával. A G gáztartány áll egy C harangból, melyből egy v gázcső a lángzókhoz vezet és egy vízzel töltöt D tartóból, mely a B szekrénnyel az u cső segélyével áll össze­köttetésben. A készülék következően működik: A kalciumkarbidot az i tölcsérbe öntjük, melyet az i' födővel légmentesen elzárunk. A gáz fogyasztásával a C harang sülyed, a midőn az s fogasrúd az r fogaskereket forgatja, mely a rajta megerősített z kilincs segélyével az a' kereket is forgásba hozza, mi által a q tengely és a )) kúpkerék «

Next

/
Thumbnails
Contents