11791. lajstromszámú szabadalom • Bőrvarrótű

Megjelent 1898. évi .julius lió 14-én. MAGY. KIR. SZABADALMI B mS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11791. szám. XX/d. OSZTÁLY. Bőrvarró-tű. SPRUCK HENRIK SZÍJGYÁRTÓ ÉS FLECKNER VILMOS LAKATOS BARMENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 február hó 9-ike. Jelen találmány tárgya egy több darabból álló tű, mely a bőrnek bőrszíjak által való összevarrását tetemesen megkönnyíti és egyszerűsíti, a mennyiben a bőrszíj tű se­gélyével az átfúrt bőrön simán átfűzhető. A találmánybeli tűnek a mellékelt rajz­ban két különböző kiviteli módja van föl­tüntetve, és pedig az 1. és 4. ábrák egy használatban lévő tűnek nézetét tüntetik föl, a 2. és 5. ábrák pedig a tű egyes részeit mutatják be, míg a 3. ábra egy használatban lévő tűnek ke­resztmetszetét ábrázolja. A tű két csatornaszerűen vájt, ékalakú a és b pálczikákból áll, melyek vagy egyenlő, vagy különböző hosszúak lehetnek és oly­ként helyeztetnek egymásra, hogy köztük, mint a 3. ábra mutatja, üres tér támad. Az a pálczika egy c furattal, a b pálezika pedig egy d orral bír. A két pálczikát különböző módon kap­csolhatjuk össze, és pedig vagy az 1. áb­rában bemutatott e tolóka segélyével, vagy pedig a 4. és 5. ábrában szemléltetett kap- ! csolás által oly módon, hogy a pálczikára egy f nyelv van erősítve, mely alá a b pál­czika keskeny végét betoljuk. A tűt a következőkép használjuk: A <j bőrszíj végét nyílásánál fogva a b pálczika d orrába akasztjuk, mire a pál­czikát olyként helyezzük b pálczikára, hogy d orr, mint az 1. és 4. ábrák mutatják, a c furatba benyúljék. Erre az e tolókát a b pálczika fölé toljuk, mi álíal ez utóbbiak és a közbe fogott </ bőrszíj az 1. ábrában föl­tüntetett módon összeköttetnek. Ha a pál­czikákat f nyelv hatása folytán akarjuk összekapcsolni, akkor b pálczikát az « pál­czika fül helyezése után az f nyelv alá toljuk. SZABADALMI IGÉNY. Több részből álló tű, a bőrnek bőrszíjak ál­tali varrására, jellemezve a két csatorna­szerűen kivájt, ékalakú e tolóka vagy /' nyelv segélyével összetartott a és b pál­czikák által és hogy a bőrszíj beakasz­tása czéljából a b pálczika egy kapocs­szerűen hajlított d orral, az a pálczika pedig c furattal van ellátva, (1 rajzlap melléklettel.) Pallas részvénytársaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents