11755. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárfék

Megjelent 1898. évi julius lió 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11755. szám. XX/c. OSZTÁLY Kerékpárfék. DR GROSS JÁNOS ORSZÁGOS TÖRVÉNYSZÉKI TANÁCSOS GBÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 27-ike. Jelen találmány tárgya oly kerékpáiíék, mely az eddigi fékektől eltérőleg, közvetle­nül a földre támaszkodik. A mellékelt rajz a találmánybeli fékkel fölszerelt kerékpárt, illetve az 1. ábra annak oldalnézetét, a 2. ábra ugyanannak előlnézetét szabad állapotban, a 3. ábra fékezett állapotban mutatja be. A találmánybeli fék a kerék mindkét oldalán lenyúló b villa által egymással összefüggő, hátrafelé hajlított a féktuskókból áll. A b villát a c fékezőrúd segélyével a d fékemeltyűvel kötjük össze, mely két utóbbi elrendezés az eddigiekével azonos, a mére­tezése azonban a féktuskóknak a földtől való megfelelő távoltartása czéljából változik. A fékemeltyű megnyomása esetén a fék­tuskók közvetlenül a földre támaszkodnak, s a kerékpárt tesztés szerinti gyorsasággal megfékezik, a nélkül, hogy a pneumatikra károsan hatna, a mennyiben az utóbbinak a féken, illetve a földön való csúszását, s ez által annak kopását meggátolja. Jelen találmány lehetővé teszi, hogy a kerékpározó megállás esetén a kerékpáron maradhasson, a mennyiben a kerékpár két oldalán lévő féktuskók azt egyensúlyban tartják. A föntebb ismertetett fék szerkezeténél fogva mindenkor a legnagyobb biztonsággal működik. SZABADALMI IGÉNY. Kerékpárfék, az álral jellemezve, hogy a mellső kerék mind két oldalán elrende­zett, b villa által egymással összeköt­tetésben lévő a féktuskók a d fékemel­tyűre gyakorolt nyomás segélyével a földhöz szoríttatnak. (1 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársaság nyomdája budapsstém

Next

/
Thumbnails
Contents