11744. lajstromszámú szabadalom • Hullaszállító kocsi

Megjelent 1898. évi julius hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRÁS 11744 szám. XVIII/«. OSZTÁLY. Hullaszállító kocsi. JAKAB LÁSZLÓ VÁROSI ÁLLATOBVOS KOLOZSVÁBOTT. A szabadalom bejelentésének napja 189S január hó 17-ike. Pótszabadalom a 8878. sz. törzsszabadalomhoz. A jelen találmány tárgyát a 8878. számú törzsszabadalom javítása képezi, abban állva, hogy az új hullaszállító kocsi feneke nem mint előbb,, a kocsi ülésével forgattatik, hanem hogy utóbbi a kocsi állványán van rögzítve, a fenék ellenben szabadon forgat­ható a hátsó kerekek tengelye körül. A csatolt rajzban van egy ilyen szállító­kocsi föltüutetve, még psdig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán metszetben, az 1. ábrának x—x vonala irányában. Ezen szállítókocsi a feneke két b hossz­gerendára van erősítve, melyek a c forgó­kereszttel a d keréktengely körül foroghat­nak. E czélból az a fenék és az e állvány­támasztékok közötti összeköttetést szét kell venni. Utóbbi a b gerendák alsó részein megerősített két f | j-vasból áll, melyek üreges oldalukkal az összekötőhelyen négy­élűen alakított e állványtámasztékokra van­nak rátéve és az a fenéken lánczokon függő g kapcsolószögek segélyével az e támaszté­kokkal köttetnek össze. SZABADALMI IGÉNY. Javítás a 8878. szám alatt szabadalmazott hullaszállító kocsin, abban állva, hogy a kocsi a feneke szabadon foroghat a d keréktengely körül és hogy az a fenék­nek az e állványtámasztékokkal való összeköttetése a fenék b hosszgerendá­ján megerősített két f | |-vas által válik lehetővé, melyek üreges oldalukkal a támasztékokra rátéve, ezekkel g kap­csolószögek segélyével rögzíttetnek. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAFCESTTEFL \

Next

/
Thumbnails
Contents