11622. lajstromszámú szabadalom • Mozgó fémtömszelencze, dugattyúrudak és hasonló mindennemű rudak számára

Megjelent 181)8. évi jimius hó 22-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 11622. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Mozgó fémtömszelencze, dugattyúrudak és hasonló mindennemű rudak számára. LÁNG L. GÉPGYÁRA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja Í898 január hó 15-ike. A tomszelenczék puha tömítésének töké­letlensége magasabb hőmérsékletű gőznél régóta ismeretes, a mi számos fémtömsze­lencze szerkesztésére adott okot. Majdnem minden ilynemű tömszelencze a dugattyűrúd oldalt való kitérését egyálta­lán lehetetlenné teszi. Az üzemnél egy ilyen eltolhatlan, köz­pontilag tartott dugattyűrúd igen sokszor nagy zavarokat okoz. Miért is azon szükség áll elő, hogy a fémtömítés úgy szerkesz­tessék, hogy bárminemű tömítő puha betét nélkül, a súrlódás nagyobbítása nélkül a dugattyűrúd csekély oldalt való mozgása lehetséges legyen. • Ezen követelményeknek megfelel a jelen találmány szerinti tömszelencze, mely a mellékelt rajz szerint készíthető. Az a gyűrűk a hőmérsékletnek megfelelő fémöntvénybői állíttatnak elő és két részből állnak. A b gyűrűk fém vagy sárgaréz öntvény­ből készíttetnek és egy részből állnak, ezen gyűrűkbe hornyok vésetnek be s a ruga­nyos c gyűrűket veszik föl. mely utóbbiak Ramsbottom dugattyúgyűrűk módjára készít­tetnek. A b gyűrű a töinszelenczeszekrény felé laza, úgy hogy ha a rúd oldalmozgásokat is tesz, a teljes tömítés a, rudat követheti a nélkül, hogy a tömöttség a szekrény felé megszűnne. A d gyűrűk egyrészt az alapgyűrűre, másrészt a tömítőgyűrűre csiszoltainak és az a czéljuk, hogy az egész tömítésnek könnyebb oldalmozgást biztosítsanak. SZABADALMI IGÉNY. Fémtömszelenczetömítésnél külső egész b gyűrűk használata, melyek általában tet­szés szerinti keresztmetszetű alakban, bevésett hornyokkal és betett ruganyos kifelé tömítő c gyűrűkkel láttatnak el. (1 rajzlap melléklettel.) fALLAS RÍSZVÉNKTXRSASXG NYOMDÁJA BUDAfEStfefc

Next

/
Thumbnails
Contents