11614. lajstromszámú szabadalom • Berendezés napilapok számozására

Megjelent 1898. évi juiiius lió 23-én. MAGY. ggfr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11614. szám. IX/e. OSZTÁLY. Berendezés napilapok számozására. FENYŐ SÁNDOR LAPSZERKESZTŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát egy ismeretes számozó-készűléknek rotácziós gépeken való alkalmazása képezi, oly czélból, hogy általa napilapok folyószámmal láttassanak el. Mellékelt rajz : 1. ábrája egy számozó-készűléket, 2. ábra pedig annak a rotácziós gépen való alkalmazását mutatja be. A számozó-készűléknek a szám-korongját a b peczek mutálja, mely a rotácziós gép lemezhengerében elrendezett erős c rugó által állandóan kifelé szoríttatik; amikor tehát a B hengerbe bemélyesztett s csava­rokkal befoglalt A számozó-készűlék a B lemezhenger s C nyomó-henger érintkezési pontjára jut s b peczek a C nyomó-henger áttal visszaszoríttatik s aztán az érintő pontot elhagyva, a c rugó által ismét ere­deti helyzetébe visszatéríttetik, b peczek a megfelelő számozó-korongot egy számmal odább fordítja. A számokat a D festék­henger látja el festékkel. Ilyen számozó-készűlékek több számban is alkalmazhatók; 16-oldalas újságnál ele­gendő egy szekrényt alkalmazni, míg 4- vagy 8-oldalasnál már több szekrényre van szük­ségünk. SZABADALMI IGÉNY. Rotácziós gépeken számozó-készűlék alkal­mazása, oly czélból, hogy általa napi­lapok folyószámokkal legyenek ellátan­dók, jellemezve az által, hogy a rotácziós gép B lemezhengerébe a nyomtatandó újságok terjedelme szerint egy vagy több A számozó készüléket besülyesz­tiink, s azt egy c rugú által befolyásolt b peczek által hozzuk működésbe. (1 rajzlap melléklettel.) PAL LAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents