11604. lajstromszámú szabadalom • Szénsavtartállyal és nyomást csökkentő szeleppel ellátott hordócsap

3Ieíí.jelent 18í>8. évi junius hó 23-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11604. szám, XVIII/d. OSZTÁLY. Szénsavtartállyal és nyomást csökkentő szeleppel ellátott hordócsap. REICHERT RÓBERT KERESKEDŐ RHEYDTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 január hó 11-ike. A jelen találmány tárgya a következők­ben leírandó alkotórészekből áll, melyek a csatolt rajzban az 1. ábrán vertikális met­szetben, a 2., 3. és 4. ábrákban részletekben vannak föltiintetve. A megcsapolandó edénybe, pl. egy sörös hordóba beszolgáló A csap (1. ábra) egy B szénsavtartállyal van összekötve, melynek tartalma oly mennyiségben vezettetik át a kimérendő folyadékra, hogy ez uttóbbi az a fölszálló cső közvetítésével kifolyhat. Hogy az A csappal összekötött szénsav­tartály lehetőleg kicsiny méretű legyen, szükséges a szénsavat mindegyik edényben nagy nyomás alatt tartani. Minthogy azon­ban e nyomás, a mennyiben teljesen a ki­mérendő folyadékra hatna, túlnagy lenne, ennélfogva a ff szénsavtartály és az A csap közé C expanzióstér van beiktatva, mely egy közbeeső D redukáló szelep útján a szénsavat oly mennyiségekben kapja, mint a mennyi a mindenkori kiméréshez szüksé­geltetik. A C expanzióstérnek és a B szénsavtar­tálynak térkimélés szempontjából olyan az elrendezése, hogy előbbi ez utóbbit körül­veszi és egyidejűleg az A csapba bele tor­kollik, úgy hogy a B szénsavtartály és A csap között külön csővezeték fölösleges. A B szénsavtartály és G expanzióstér közé iktatott redukáló szelep 1. ábra szerint lényegében egy a b szeleptesttel ellátott bl szeleprúdból áll, mely egy b"- membránnal van szilárdan összekötve és e mögött egy b3 tekercsrúgó alakjában rugalmas folytatás­sal bír, mely rúgó a ö1 kéziemeltyű segé­lyével működésbe hozandó b6 nyomófejre támaszkodik. Az említett szelep hatásmódja olyan, hogy a bl emeltyű nyomó állásba hozatik, a b szelep megnyílik és e közben a 62 membránt áthajlítja. Ekkor a szénsav a B edényből a G expanzióstérbe a berajzolt nyilak irányá­ban átáramolhatik. Ha a szénsav nyomása a C edényen belül és az ezen edénnyel közlekedő ventil belsejében egy bizonyos magasságot ért el, mely valamivel nagyobb a mint bs rúgó ellentállása, ez esetben ez utóbbi össze­nyomatik, a mennyiben az áthajlított h- mem­brán nyugalmi állásába tér vissza, a mikor is a b szeleptest a b2 membránnal össze­kötött b1 szeleprúdja behatása alatt a záró állásba jut. Ekkor a C expanzióstérben oly mennyi­ségű szénsav van, hogy a kimérendő folya­dékra a l ivánt nyomás gyakorolható. Mihelyt a nyomás ereje a szénsav lassankénti el­fogyasztása következtében csökken, ez a b4

Next

/
Thumbnails
Contents