11559. lajstromszámú szabadalom • Művirágok pergament papírból

Megjelent 181)8. évi junius hó 21-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI B||| HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 11559. szám. VI/a. OSZTÁLY. Művirágok pergamentpapirból. SZELES JANKA VIRÁGKÉSZÍTÓNŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 22-ike. A közönséges papírból készült művirágok hátránya az, hogy igen gyorsan szakadnak és különösen a nedvesség befolyása alatt hamar tönkre mennek. A szövetből készült művirágok ezen hátrányokat többé-kevésbbé mellőzik, de viszont tetemesen költsége­sebbek. A pergamentpapir-művirágok, külö­nösen rózsák előállítására azon sajátságánál fogva, hogy sokkal szilárdabb és merevebb mint a közönséges papír és a nedvességnek jól ellentáll, azonkívül külsőleg úgy a pa­pírnál, mint a szövetnél sokkal tetszősebb, mivel sima és áttetsző alkatánál fogva sok­kal inkább hasonlít a természetes virágszir­mokhoz. mint a közönséges papir vagy szövet. A pergamentpapir alkalmazása tehát azon műszaki előnnyel jár, hogy olcsó ára mellett a virágok sokkal tartósabbak és nedvességgel szemben ellentállóbbak mint a közönséges papir virágok, azonkívül az anyag szerkezeténél fogva sokkal jobban hasonlítanak a természetes virágokhoz, mint az eddig alkalmazott anyagokból előállított virágok. SZABADALMI IGÉNY. Művirágok, jellemezve az által, hogy azok szirmai, levelei és egyéb részei pergament­papirból állanak. 4 PA1 LAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents