11557. lajstromszámú szabadalom • Kézi hajtású kocsi

Megjelent 1898. évi junius hó 18-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11557. szám. XX/a. OSZTÁLY. Kézi hajtású kocsi. BALOG BERTALAN MAGÁNZÓ MEZÖ-NAGY-IKLÁNDON. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 18-ika. Jelen találmány tárgya egy oly kocsi, melyet a rajta ülő egyén kezekkel egyszerű módon mozgásba hozhat és kormányozhat. Mellékelt rajz tűnteti föl a találmányt specziálisan kézerőhajtásra berendezve, és pedig : az 1. ábra a kocsiállvány oldalnézete a moz­gató művel együtt; a 2. ábra annak elölnézete ; a 3. ábra annak alaprajza; a 4. ábra a kapcsolókészülék részleteit tűn­teti föl. A kocsinak kézerővel való mozgatására szolgáló berendezéséről olykép van gondos­kodva, hogy a mozgásbahozatalt úgy elülről mint hátulról egymástól teljesen függetlenül eszközölhetjük. Az a tartókon egy b forgattyúgerendely nyugszik, melyre egy c lánczkerék úgy van fölékelve, hogy a forgattyúgerendely moz­gása egy láncz közvetítésével a hátulsó ten­gelyre vitetik át. A kocsi mozgásbahozatala az említett mozgatási módtól teljesen függetlenül is a hátulján elhelyezett berendezéssel és pedig a d d1 fogantyú ide-oda mozgatásával az e, /', g és e\ f\ g1 fogaskerekek segélyével (melyek közül g és g1 a hátulsó tengelyre van fölékelve) eszközölhető. Az s tengelyen két d és d1 fogantyús­emeltyű lazán és a két h fogaskerék szorosan rá van ékelve, továbbá a d és d1 emeltyű erős csapok körül forgatható, mely csapokat az i zárókampók tartják szorosan, melyek a h fogaskerék fogaiba kapaszkodnak és így a d és dl emeltyűk, ha ide-oda mozgatjuk, az s tengelyt is magukkal viszik. Ha ezen mechanizmust működésen kívül kell helyez­nünk, úgy az i zárókampókat egyszerűen átcsappantjuk és így a d emeltyű - mivel az s tengelyre lazán van fölékelve — nyu­godtan marad és a többi fogaskerekek üresen vele szaladnak. A kocsi eleje k csap körül forgatható és függélyes / részére egy félköralakú z fogas­koszorú van srófolva, melybe a p kereszt­tengelyre fölékelt m fogaskerék kapaszkodik és így az o fogantyú elfordításával a kocsi kormányozható lesz. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kézihajtású kocsi jellemezve a b forgattyú­gerendelyről a hátulsó tengelyre vezető c c1 lánczátvitel által, vagy pedig az e, A 9, e \ A 91 fogaskerékrendszerrel ide­oda mozgatott d d1 fogantyúkkal elért mozgás átvitele által. 2. Egy kormánymű, jellemezve'a Kocsiállvány forgatható elejére csavart félköralakú 2 fogaskörszelet által, melybe a függélyes p tengelyre fölékelt m fogaskerék kapasz­kodik és az 0 fogantyúval működésbe hozható. PA L LA S RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA fiUDAPESTEK (1 rajzlap melléklettel.) \

Next

/
Thumbnails
Contents