11516. lajstromszámú szabadalom • Szalagfűrészek faállvánnyal

Megjelent 1898. évi junius lió 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIliAS 11516. szára. VIII/c. OSZTÁLY. Szalagfűrészek fa-állvánnyal. « ZEIMVOLDT FERENCZ GYÁROS BODAFORS SANSJŐBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 11-ike. Jelen találmány tárgya szalagfűrészek számára való állvány, mely eddigi vasszer­kezttüekkel szemben fából állíttatik elő. Ez által a vasállványú szalagfűrészek azon hátránya, hogy fölső részük nagy súlya következtében állékonyságuk ingatag a kisebb fajsúlyú faanyag alkalmazása által elkeriil­tetik, továbbá a fa ruganyossága folytán a különben használt rugalmas vagy súlyütkö­zők válnak fölöslegessé. A találmány tárgya mellékelt rajzban van metszetben bemutatva és e szerint áll a állványból, melyen a két b kerék számára való d csapágyak vannak elhelyezve, egy­más fölé rakott e faszalagokból, melyek előbb a megfelelő alakra hajlíttatnak. Az egyes faszalagok egymással ismert módokon, mint enyvezés, csavarolás stb. kapcsoltatnak össze. A keret szilárdsága elegendő, miután a fölső korongra, mely azt igénybe veszi, csak a fürészlemez feszültsége nehezedik, míg az alsó korong hajtatik. SZABADALMI IGÉNY. Szalagfürész, melynek állványa megfelelően hajlított és egymással összekötött e fa­szalagokból áll. (1 rajzlap melléklettel.) PALI.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents