11473. lajstromszámú szabadalom • Abrosz rögzítő

Megjelent 1898. évi jnnius hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11473. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Abroszrögzítö. KEITSCH FRIGYES VILMOS ÜGYNÖK KARLSRADBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 7-ike. A találmány tárgya egy abroszrögzítő, melynek az eddigiekkel szemben számos előnye van. Az eddig használt abroszrögzítők rugal­mas kengyelek, melyek kívülről láthatók, mint hogy a kengyeleket az asztalt födő abroszokra húzzuk. Az új abroszrögzítőt ellenben az abrosz alatt helyezzük el, ennek következtében nem is látható és lényegében abban áll, hogy a tulajdonképeni abrosz­rögzítő nincs közvetlenül az asztallappal kapcsolva, hanem egy az asztallapra húzott és az abrosz által elfödött kengyellel. A csatolt rajzokon a találmány két kivi­teli módozatban van ábrázolva, még pedig az 1—3. ábrán az egyik, a 4—5. ábrán pe­dig a másik kiviteli módozatban. Az abroszrögzítő lényegében az asztallap élének megfelelően alakított rugalmas b kengyelből áll (1—3. ábra), melyet a T asztallap szélére húzunk. Alsó a vége meg van görbítve, úgy hogy bizonyos rugalmas­sága legyen. Ez a rész a t abrosz rögzíté­sére szolgál. Az abroszt a b kengyel alsó karja és az a kar közé csíptetjük, úgy hogy a kar az abroszt a b kengyelre szorítsa és így fogva tartsa, A 4—5. ábrában látható másik kiviteli módozatnál az abroszrögzítő két részből áll. A b kengyel fölső része oly módon van alakítva, mint azt előbb leírtuk. Az alsó a rész ismert szerkezetű (a nyakkendő-rögzí­tőkhöz hasonló) csíptető készüléket képez. A t abroszt úgy, mint előbb a b kengyel és a b kengyelhez rugalmasan kapcsolt a kar tartja fogva, SZABADALMI IGÉNY. Abroszrögzítő, melynek b kengyele egyik szárának meghajlításával (1—3. ábra) vagy egy rugós a csíptetővel való kap­csolásával (4—5. ábra) rugós csíptető készülékké van kiképezve, melyben a T asztallapra húzott b kengyel a t abroszt fogva tartja. (1 rajzlap melléklettel.) fALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents