11468. lajstromszámú szabadalom • Mosógép

Megjelent 1898. évi jnnius hó 265 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11468. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. Mosógép. GAILLÁRD ZENA1DE GYÁROS ST. GERVAIS-LES BAINSBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 10-ike. Jelen találmány tárgya egy gép, fehér­neműnek gyors és teljes tisztítására. A mellékelt rajz: 1. ábrája a gép metszetét, míg a 2. ábra annak oldalnézetét tünteti föl. A gép az A kádból áll, melyben a moz­gazható B3 nyílásokkal ellátott B lap van elhelyezve. Utóbbinak B' B' végei a T T csuklók körül az 1. ábra pontozott helyze­tébe fölhajthatok. A B lap a C csap és E E' szögek segélyével a függélyes D rúdra van ékelve és az E E' szögek kivétele után a fehérnemű megerősítése czéljából forgat­ható, mi czélból a C rúdban W körhorony és a D csőben egy W sasszög van elren­dezve. A D rúd két, az S csap által csukló­san összekötött részből áll, melyek közül a fölső az F vezeték által van tartva és a H lendkerék tengelyére ékelt I forgattyú, K hajtórúd és G emeltyű segélyével föl-és lefelé mozgatható, még pedig az által, hogy a G emeltyű kulisszaszerű X vége a D rúd TJ csapját megfogja és hogy a G emeltyű az M öntöttvas keretén megerősí­tett L kereszttartó V csapja körül foroghat. A lendkerék tengelyén továbbá egy P körhagyó tárcsa van fölékelve, melynek Q rúdja a kampóalakú végével a D rúd R fülébe bekapcsolható, úgy hogy a D rúdnak az S csap körül lengő mozgást ad. A gép következőleg működik: Az A kádat szappanos vízzel megtöltjük, a kimosandó ruhát a B lap Ba nyílásain keresztül húzott zsinórokhoz erŐBÍtjük, a Q húzórudat az R fülből kiakasztjuk és a H lendkereket forgatjuk; ez által a D rúd az alján megerősített B lappal az I forgattyú, K hajtórúd ós G emeltyű által függélyes föl- és lefelé való mozgást nyer, mi által a ruha a B lap és az A kád feneke között nyomást és ütést szenved és ily módon megtisztíttatik. A ruhának ezen kezelés általi elegendő tisztítása után a piszkos szappanos vizet a Z kifolyó csapon át kibocsátjuk, az A kádat tiszta vízzel megtöltjük és a G emeltyű végét a 1> rúd U csapjából kiemeljük; ez után a B lap B' IV végeit a T T' csuklók körül fölhajtjuk, a P körhagyó tárcsa Q húzórudját a D rúd R fülébe beakasztjuk és a B lendkereket forgatjuk, mi által a B lap az S csap körül vízszintes ide-oda lengő mozgást végez és ez által a ruha tiszta vízben addig öblíttetik, míg a Z lefolyó csapon tiszta víz nem folyik ki.

Next

/
Thumbnails
Contents