11462. lajstromszámú szabadalom • Porvédő szerkezet kerékpárok kerékagyai számára

'V­'Megjelent 18í)8. évi junius lkó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 11462. szám. XX/c. OSZTÁLY. Porvédó'szerkezet kerékpárok kerékagyai számára. OESTERREICHISCHE WAFFENFABRIKS-GESELLSCHAFT CZÉG STEYRBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát védőszerkezet képezi kerékpárok kerékágyai számára, mely a pornak a mellső és hátsó kerék golyós csapágyába való behatolását megakadá­lyozza. Ezen czélt az agyhiively végeire rá­esavarolt porsüvegek segélyével és a golyós csapágy részét képező kúpoknak alkalmas alakítása által érjük el, mely kúpok a por­siivegekkel együtt a süveg és a kúp között beható porrészecskéket kerülő út megtéte­lére kényszerítik, úgy hogy azok leülleped­nek, még mielőtt a golyós csapágyakhoz juthatnának. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra az ezen védőszerkezettel ellá­tott mellső kerékagy hosszmetszete. A 2. ábra az ezen védőszerkezettel ellá­tott hátsó kerékagynak hosszmetszete. Mindkét esetben az a illetve a1 agyhüvely­nek nyitott végeire b süvegek vannak rá­csavarolva, melyek a c kúpok hengeres c1 részének átbocsátására alkalmas nyílással van ellátva. A c kúpok a d agyperselyekkel egyetemben a kerékagynak golyós csap­ágyait képezik és a hengeres c résznek átmérőjénél nagyobb átmérőjű ca fokba mennek át. Ezen fok a porsüvegnek belső fölületén az átbocsátó nyilast elföldi. úgy hogy a süveg és a c1 rész között behatoló por ezen fokot körüljárni kénytelen, mielőtt az golyós csapágyakhoz juthatna. Míg tehát a b porsüvegek a pornak az agyperselyekbe való behatolását legnagyobb­részt megakadályozzák, addig a kúpnak c2 foka a mégis behatoló porrészecskéket is visszatartja, úgy hogy a golyós csapágy hatásos módon portól védve van. A hátsó kerékagynál a két b porsüveg egyikét előnyösen ellencsavaranya gyanánt is fölhasználjuk az a1 agyhüvelyre rácsavarolt f lánczkeréknek vagy fogaskoszorúnak rög­zítésére. SZABADALMI IGÉNY. Szerkezet kerékpárok kerékagyainak portól való megóvására, mely szerkezet oly b süvegekből áll, melynek az a illetve a1 agyhüvelyeknek a golyós csapágyakat befogadó végeire rácsavaroltatnak és melyek alkalmas nyílással bírnak a c konusuk hengeres c1 részének átbocsá­tására, mely utóbbi egy a süvegnek említett nyílását belülről elfödő c- fok­kal van ellátva, mely a pornak a golyós csapágyakhoz való közvetlen behatolását meggátolja. Pallas iésavén ytársaság nyomdája Budapesten (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents