11454. lajstromszámú szabadalom • Újítás kerékabroncsokon

Megjeleni 1 8i)8. évi június hó 15-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI g||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11454- szám. XX/c. OSZTÁLY. Újítás kerékabroncsokon. GREAVES KÁROLY HENRIK ÉS GREAVES GYÖRGY MÉRNÖKÖK GOMERSALÉBAN (ANGIJA). A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy rugalmas kerékabroncs. Mellékelt rajz 1. ábrája ezen kerékabroncs­nál használt kaucsukgolyó keresztmetszetét, 2. ábrája ezen golyó metszetét, mely ragasz­tott kaucsukbevonattal bír, 3. ábrája a 2. ábrán föltüntetett golyót czérnával vagy szövettel bevonva, 4. ábrája kaucsukkal be­vont golyókkal ellátott kerékabroncs függő­leges metszetét (hátsó kerekek számára), 5. ábrája kaucsukkal be nem vont golyók­kal ellátott kerékabroncs függőleges met­szetét (mellső kerekek számára), (>. ábrája egy kerék metszetét, melynek abroncsa ezen golyókkal van ellátva, mutatja. Kötött vagy szövött B burkolattal és egy vagy több C szelelő nyílással ellátott, belül üres A kaucsuk-golyók a kerék koszoruj ín alkalmazott fa, zsineg, aszbeszt, parafa vagy efféle anyagból készült F alátéteken egy­más mellett vannak elhelyezve és a kerék koszorújához erősített kaucsukból vagy efféle anyagokból készült F futóabronccsal be­födve. A hátsó kerék golyóira ellenállóképessé­gük növelése czéljából rugékony D kaucsuk­szalagokat ragasztunk (2. ábra) s miután kaucsuk kaucsukon igen gyorsan kopik. ezen golyók még azonkívül B zsineggel vannak betekerve. A mellső kerekek golyóit csak czérnával vagy effélével körültekerjük. Ezen kerék használata alkalmával a golyók összenyomatnak, de miután a C nyílásokon át a levegő visszamegy, eredeti helyzetükbe visszatérnek. A golyók kicserélésekor E ab­roncsot levesszük. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Újítás kerékabroncsokon, jellemezve az által, hogy a kerék koszorúján alkalma­zott fa-, zsineg-, aszbeszt-, parafa- vagy efféle anyagból készült F alátéteken egymás mellett elhelyezett E futó­abronccsal befödött, kaucsukból készült, belül üres A golyókra nagyobb megter­heltetésnek kitett kerekeknél — ellent­álló képességük növelése czéljából — rugékony D kaucsukszalagokat ragasz­tunk (2. ábra) és B zsineggel görülteker­jiik, míg kisebb megterhelésnek kitett kerekek golyóinál D kaucsukszalag rá­ragaszt, ása mellőzhető. 2. Az 1. igénypontban védett újítás, jelle­mezve az által, hogy a golyók a levegő ki- és bebocsátása czéljából C lyukkal vannak ellátva. HALLAb KhSZVÉNYI ÁRS ASÁO NYOMDÁJA l'UDAPESTi (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents