11392. lajstromszámú szabadalom • Eljárás átnyomtató fölületek előállítására lithografiai czélokra

Megjelent 18í)8. évi junius lió 3-án. MAGY SZABADALMI & KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 11892. szám. IX/e. OSZTÁLY­Eljárás átnyomtató fölületek előállítására litográfiái czélokra. ROTTACH JÁNOS XILOGRÁFUS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 deczember hó 29-ike. Ezen találmány szerint litográfiái czélokra szolgáló átnyomtató fölületeket úgy állí­tunk elő, liogy sima fém- vagy falapokra, vagy bőrre, vászonra, különösen azonban papírra stb., erős karton segítségével olyan alapot viszünk reá, mely áll: 1 liter vízből, 1—5 gramm gliczerinből, 100 gramm zselatinból és annyi zink­fehérből, hogy olyan pép keletkezék, mely hengerekkel még reávihető és ezt az alapot azután telített vizes timsóoldattal leöntjiik, megszárítjuk és azután esetleg még egyszer leöntjiik és ismét megszárítjuk, míg az alap hideg vízben többé nem oldódik. Az át­nyomtató fölület ekkor használatra kész. A rajzot az átnyomtató föliileten szokott módon tussal vagy krétával elkészítjük és jobb megóvása czéljából gummioldattal von­juk be. Az átnyomtatás eszközlése végett a gummioldatot mindenekelőtt lemossuk, azután átnyomtató festéket viszünk az át­nyomtató föliiletre és ez utóbbit megszára­dása után a kőre helyezzük és az egészet a sajtón bocsátjuk keresztül. Ezután az átnyomtató fölületet a kőről levesszük, mi semmi nehézséggel nem jár, a nélkül, hogy az átnyomtató fölület vagy a rajta levő rajz bármiképen megsérülne. A kőről azután szokott módon a kiadást elkészítjük, az átnyomtató fölületet pedig ismét gummi­oldattal vonhatjuk be és ily módon tetszés szerinti ideig megőrizhetjük. Ezen átnyomtató fölületekről a leírt módon tetszőleges számú lenyomatot készíthetünk, úgy, hogy elegendő a könnyű, csekély tért elfoglaló esetleg hengeríthető átnyomtató fölületeket esetleges újabb kiadásokhoz megőrizni a nehéz és értékes kövek helyett. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás átnyomtató fölületek előállítására litográfiái czélokra, jellemezve az által, hogy egy sík fém- vagy falapra, bőrre, vászonra vagy papírra gliczerinből (1 —5 gramm), zselatinból (100 gramm), vízből (1 liter) és zinkfehérből (annyi, hogy hengerekkel még reávihető pép kelet­kezzék) álló alapot viszünk föl és azután telített timsóoldattal ismételten annyi­szor öntjük le és szárítjuk, míg ez az alap hideg vízben többé nem oldható. I'allas részvény társaság nyomdája Budapesten

Next

/
Thumbnails
Contents