11359. lajstromszámú szabadalom • Készülék vasúti kocsik fékeinek automatikus működtetésére

Megjelent 1898. évi junius lió 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 11359. szám, V/b. OSZTÁLY. Készülék vasúti kocsik fékeinek automatikus működtetésére. CHOLODKOWSKI ENDRE MÉRNÖK KISCHINEFFBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát készülék képezi, mely a járművek kisiklása vagy bármely azokat érő balesetkor a vonatnak fékeit automatikusan működteti. Czélom oly könnyen szabályozható készü­léket szerkeszteni, mely bizonyos módon úgy a kocsi tengelyének szabálytalan moz­gásait, valamint magának a kocsiszekrény­nek szabálytalan eltolódását is egyidejűleg regisztrálja. Ezen szerkezet lényegében egy a rugók mozgását követő, ütközőkkel ellá­tott emeltyűnek a kocsi rugóinak agyán való alkalmazásából és ezen ütközők között valamely szelepnek oly elrendezéséből áll, hogy bármely, úgy a tengelynek, mint a kocsiszekrénynek szabálytalan eltolódása a szelepnek automatikus nyitását és ennek következtében a vonat fékeinek automatikus működtetését előidézze. A mellékelt rajzok a jelen találmány tár­gyát képező ily készüléknek egy foganato­sítási alakját tüntetik föl. Az 1. ábra egy ily készülékkel ellátott kocsitengelynek homloknézete. A 2. ábra ezen tengelynek oldalnézete. A 3. ábra a szelep működtetésére szol­gáló szerkezetnek függélyes metszete. A 4. ábra az ütközőkkel ellátott emeltyű­nek külön nézete, Az 5. ábra a szelep egy módosításának részletrajza. Az A emeltyű az a tartó segélyével a kocsi rúdjai rúgóinak agyára van erősítve. Ezen A emeltyű két vízszintes A1 A1 karral bír, melyekre a b bx lapokban vagy ütkö­zőkben végződő, elállítható B peczkek van­nak fölszerelve. Ezen lapok között a kocsi vázához erősí­tett k tartó által hordott g szögön a D emeltyű van elrendezve, mely végén az A emeltyű b b1 lapjának megfelelő d d1 lapok­ban végződik. Ezen, a g szög körül forgat­ható D emeltyű a rajta elrendezett E ex­center segélyével (3. ábra) a C szelepet nyithatja, mely szintén a g szögre van erősítve és mely a c cső segélyével (2. ábra) a féke­ket működtető szerkezetnek fő vezetékével közlekedik. A mint a mellékelt rajzból kitűnik, a D emeltyű normális állásában az A emeltyű­nek két b hl lapja közötti távolságnak köze­pén helyezkedik el. A míg a D emeltyű normális állását foglalja el, a C szelep zárva tartatik. Ha azonban a rugók rendellenesen nyomódnak össze, vagy ha a kocsiszekrény szabálytalanul mozog, a dl lap a B peczek­nek bl lapjához verődik, minek következté­ben a I) emeltyű hajlott állásba jut, mi

Next

/
Thumbnails
Contents