11319. lajstromszámú szabadalom • Védőszalag pneumatikus kerékabroncsok számára

Megjelent 1898. évi május hó 31-én. MAGY. p| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11B19. szám. XX/o. OSZTÁLY. Védőszalag pneumatikus kerékabroncsok számára PETTIE KÁROLY ANDRÁS MÉRNÖK BROOKLYNBEN ÉS BABKER FBIGYES VILMOS MÉRNÖK NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 18-ika. A bejelentés tárgyát képező találmány pneumatikus kerékabroncsok számára való védőszalagra vonatkozik, mely fából vagy más könnyű anyagból való hajlékony gyű­rűből áll és így a pneumatikabroncs átszú­rását megakadályozza. Ezen védőgyűrű úgy van szerkesztve, hogy egyes merev részek­ből áll, a melyek egymással csuklósan van­nak összekötve és így az abroncs alakjához teljesen illeszkednek, a nélkül azonban, hogy bármilyen test érintkező széleik közé be­hatolhatna. A mellékelt rajzban : 1. ábra a pneumatik-abroncs keresztmet­szete. 2. ábra a védőszalag egy részének hossz­metszete. 3. ábra a csuklós szalag néhány részének fölülnézete. 4. ábra az 1. ábra egy része, a mely az abroncsot használat közben ábrázolja. ő. ábra a csuklós szalag módosított alak­jának egy részlete. A egy közönséges légabroncs, a mely azonban ezen esetben sokkal vékonyabb falu lehet, mint különben. B az abroncs körül elhelyezett védőszalag, a mely következő módon állíttatik elő : Egy szalag kanavász vagy más szövet­ben megerősíttetnek a fából vagy más anyagból (papirmaché) való D darabok, a melyek homorú <1 és ékalakú d' oldalakkal bírnak. Az egyes D darabok közé egy-egy hengeralakú c test helyeztetik, a melynek e' végei ki vannak hegyezve. A 1) darabok és e hengerek egy folytonos szalagot al­kotnak. Az ékalakú d' oldalak és kihegyezett e' végek és a C szövet között, mely utóbbi, a mint a rajzból látható, az abroncs belső ol­dala felé át van hajtva, f kaucsuk ágyakat helyezzük el, hogy hajlékonyan legyenek ágyazva. Ezután egy erős E kaucsukszala­got helyezünk el a hajlékony szalag körül úgy, hogy szélei a szalag fölső oldalán akkép fekszenek, hogy köztük még egy szabad tér is marad. A vulkanizálatlan A légabroncsot és a B szalagot már most az az 1. ábrában vázolt módon összeillesztjük, az egészet egy formába helyezzük és vul­kanizáljuk, mely czélból czélszerü a lég­abroncsot előzőleg fölfujni. A levegő a hő által kiterjed és az abroncs két része oldhatlanul összeköttetik, a mint az a 4. ábrából látható. A védőszalag egy módosításánál h dara­bok (5. ábra) alkalmazhatók, melynek ho­morú és domború oldalaikkal egymásba

Next

/
Thumbnails
Contents