11295. lajstromszámú szabadalom • Újítások szénhydrogén gőzökkel vagy más gázokkal táplált mótorokon

Megjelent 181)8. évi május hó 26-án. MAGY. KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEI RAS 11295. szám. V/d/2. OSZTÁLY­Újítások szénhydrogéngó'zökkel vagy más gázokkal táplált mótorokon hatschek béla műszerész és csekey dezső üzletvezető BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 április hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát oly motor képezi, mely a jelenlegi gázmotoroktól annyiban tér el, hogy a motornak külön forgást, illetőleg a dugattyúnak kül^u munkát végeznie nem teli, midőn a hengert gázzal megtölteni, vagy kiüríteni akarjuk; a mennyiben ezen motoroknál az által, hogy kettős üreges dugattyút vagy egy dugattyút szívószerke­zettel kapcsolatban alkalmazunk, mindezen munkákat a motor egy forgással, azaz a dugattyúknak egyszeri lökete által eszközli. Mellékelt rajz 1. ábrája a két dugattyús mótor függő­leges hosszmetszetét töltött állapotban; 2. ábrája ugyanazt a robbanás után; 15. ábrája a mótor egy dugattyús változa­tának függőleges hosszmetszetét, töltött álla­potban ; 4. ábrája a tolattyút hosszmetszetben; 5. ábrája az 1. ábra &—x vonal iránybani metszetét; G. ábrája a turbinát hosszmetszetben áb­rázolja. A mótor áll» 11 hengerben elhelyezett 1\ D2 üreges dugattyúkból. A DX dugattyú fölső részére vannak megerősítve E rudak, melyek a 1)2 dugattyún áthatolva jóval azon túl érnek és annak alkalmával mintegy vezetékül szolgálnak. Az A' rudak végén F ütközők vannak, melyeken a föl­hatoló dugattyú megütközik. A Z>2 dugattyú fölső részére van erősítve a G dugattyú­rúd, mely csuklós összeköttetésben van J hajtó rúddal, ez pedig a K géptengellyel. A 11 henger hátsó lapján van egy C sze­leppel ellátott nyílás, mely összekötésben van az A gázbevezető csővel. Ezen csőben van B csaj), mely a gáznak a szelephez való ömlését szabályozza. A mótor működése a következő: A megindítás kézzel vagy más módon az L lendkerék forgatása által történik, akkor az 1. ábrában rajzolt nyugalmi helyzetből a gép alkatrészei a 2. ábrában rajzoltba jut­nak, mely alkalommal az M tolattyú (4. ábra) M nyílása az A cső keresztszelvényébe jut­ván, a gáz és levegő keveréket átengedi. Ugyanazon mozgással a tollattyúra erősített N csuklós kar a B csapot elfordítja, úgy hogy b furata nyitva álljon, s így a rob­banó gáz a C szelepen át a 11 henger DT dugattyú alatt levő 0 térbe jusson (2. ábra) s miután a szűkebb b nyílásból a tágasabb 0 térbe jutott, kiterjeszkedik és feszerejé­ből veszíteni fog, úgy hogy nem lesz képes a G szelepen már a Z>2 dugattyú üregébe

Next

/
Thumbnails
Contents