11229. lajstromszámú szabadalom • Újítás hangszerekhez való rezonanczifenéken

Megjelent 1898. évi május lió 181-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11229. szára. IX/d. OSZTÁLY­Újítás hangszerekhez való rezonanczia-fenéken. SCHMIDTLEIN CONSTANTIN MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 11-ike. A gépszerkesztők azon tartályokat, me­lyeknek nagy nyomásnak kell ellenállaniok, vékony bádogból szokták készíteni és meg­felelő távolságban bordákkal merevíteni. Ezt az általánosan ismert elvet, mely azonban csak a szilárdságtani következményeknek tesz eleget, alkalmazták a használatos rezo­nanczia-fenekek szerkesztésénél is. Ezeknél ugyanis majdnem általában rendkívül vékony deszkák alkalmaztatnak, melyeket egymás­tól csekély távolságban elhelyezett bordák merevítenek, úgy hogy a deszkák a húrok által okozott terhelésnek ellent állhatnak ugyan, de nem létesítenek tiszta, sok föl­hanggal kisért hangot. Könnyű belátni, hogy egy oly rezonanczia-fenék, melyet az arra enyvezett bordát több egyenlőtlen mezőre osztanak, a hangot tisztán vissza nem adhatja és mely épen nem javíthatja, hogy továbbá rosszul fölenyvezett, vagy épen levált bordák kellemetlen mellékhan­gokat idéznek elő, végül hogy egy vékony rezonanczia-fenék kellő energikus rezgése­ket nem végezhet. Hogy ezen hátrányokat elkerülhessük, a szóban levő találmány szerint borda nél­küli rezonanczia-feneket alkalmazunk, mely nemcBak a húrok által okozott nagy meg­terhelést bírja ki, hanem egyúttal a kellő lengéseket is végezheti. A csatolt rajzlapon a fenekek az a része látható kereszmetszetben, mely közvetlenül az oldalfalakon nyugszik. A feneket két rostjaival egymásra merőleges a b deszká­ból enyvezzük össze, a közepe felé vasta­gabb és a szélei felé vékonyodik. Közvetlenül az A oldalfal előtt a rezo­nanczia-fenék két oldalt megvékonyodik, mi nem csak a hang tisztaságát nagyob­bítja. hanem a fölhangok képződését is elő­segíti. Az ily módon szerkesztett rezonanczia­fenék bármely rezonanczia szekrénnyel el­látott hangszernél alkalmazható. SZABADALMI IGENYEK. f. Rezonanczia-fenék hangszerekhez, az által jellemezve, hogy a merevítő bor­dák elhagyásával rendkívül vastag desz­kákat alkalmazunk, melyeket közvetle­nül az oldalfalak mellett vékonyítunk, úgy hogy a fölhangok különösen köny­nyen létesülhetnek. 2. Az 1. alatt védett rezonanczia-fenekek­nél több rostjaival egymást keresztező deszka alkalmazása. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉBZVb^YTÍRBASAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents