11196. lajstromszámú szabadalom • Fatalp kerékpárok és hasonló járművek számára

Megjelent 1898. évi május hó 12-én. MAGY. C;;'& KIll eiife SZABADALMI 7 HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1119(5. szára. XX o. OSZTÁLY. Fatalp kerékpárok és hasonló járművek kerekeihez. ACTIE NG ES E LLSCH A FT FÜR METALL- UNI) HOLZINDUSTRIE VOR­MALS R. ZSCHELLETZSCHKY CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 16-ika. Az eddig használt fakeréktalpak — mint az a gyakorlatban kitűnt — nem voltak elég szilárdak és merevek, mint hogy vagy egyetlen fadarabból, vagy több egymással összeenyvezett fagyűrűből, vagy spirálvonal­ban összetekercselt facsikokból állottak, me­lyek különböző feszültségüek voltak és így könnyen elrepedtek. A szóban levő kerék­­talp — mint a következő leírásból kitűnik — az eddigi keréktalpak hátrányaitól ment, minthogy szilárdsága rendkívül nagy. A csatolt rajzlapon az új keréktalp van ábrázolva, még pedig: az 1. ábrán a keréktalp előállítására használt falemez látható perspektivikus képben; a 2. ábrán a kész keréktalp; a 3. ábrán ennek a 2. ábra 3—3 vonala szerint vett metszete van föltüntetve. A kerék talp előállítása rendkívül egy­szerű. Egy a belső oldalán L vászon vagy selyem vagy más szövetcsíkkal bevont és végei felé vékonyodó, legczélszerübben pro­filált H faléczet alkalmas módon sok teke­rületben óvatosan egy fakorongra tekerjük és ezen művelet alatt egyidejűleg össze­enyvezzük. A egyenletesen 1 hogy a kész tekerületeiben föl. Mint az a faléczet f öltek érés e közben lúzásra vesszük igénybe, úgy keréktalp egyes TF1 II72 íF3 egyenlő feszültségek lépnek 3. ábrán látható, a kész ke­réktalp minden ÍV1 W- W3 tekerületen a 1J falemezre eredetileg fölragasztott L vá­szoncsík foglal helyet, úgy hogy a kerék­talp a legnagyobb igénybevétel esetében sem szakadhat el. Tehát ez a keréktalp minden más kerék­­talpnál jóval szilárdabb. Szabadalmi igény. Fatalp kerékpárok és más járművek kere­keihez, melyet spirálvonalban föltekert falemezből állítunk elő, az által jelle­mezve, hogy a falemezzel egyidejűleg egy ezzel összeenyvezett vászoncsíkot tekerünk föl, úgy hogy a keréktalp tö­rését megakadályozzuk. (1 rajzlap melléklettel.) DALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOVOÁJA BUD.APE8T5N

Next

/
Thumbnails
Contents