11160. lajstromszámú szabadalom • Főzőüst levehető támasztó gyűrűvel

Megjelent I89S. évi május hó i)-én MAGY. ggj KIR. SZABADALMI IH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11160. szám. II/h. OSZTÁLY. Főzőüst levehető támasztógyűrűvel. ÁRKAI SÁNDOR CS. ÉS KIR. UDVARI MŰLAKATOS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 23-ika. A találmány tárgya egy levehető támasztó­gyűrűvel ellátott főzőüst, melynél úgy az üstöt, mint a támasztógyűrűt alaposan meg lehet tisztítani. A csatolt rajzon az 1. ábra egy üstöt és az erre fölhúzott támasztógyűrűt ábrázolja oldalnézetben. A 2. ábrán ugyanaz látható, de a támasztó­gyűrű metszetben van ábrázolva. A 3. ábra metszet az í. ábra x—x vo­nala szerint. A 4. és 5. ábra a hozzátartozó részletek, még pedig a 4. ábra egy forgattyút. az 5. a támasztógyűrű egy részét és a gyűrűn alkalmazott, a gyűrű megerősítésére szol­gáló bajonettzárt képező hasítékot tün­teti föl. Az üst és a támasztógyűrű között a kap­csolatot két, három vagy több bajonettzár létesíti. A kúpos (vagy hengeres) főzőüst ugyanis abban a magasságban, hol a kari­mát meg kell erősíteni, két, három vagy több (a rajzon három) súgárirányú b csap­pal van ellátva, míg a szögvasból hajlított c támasztógyürű a csapok számának meg­felelő számú bajonettzárt képező d hasíté­kokkal van ellátva. A c támasztógyűrűt alulról húzzuk föl az üstre, még pedig oly helyzetben, hogy a szögvas másik szára által képezett támasztókarima fölül legyen. Az a iist b csapjai ekkor a karima sugaras e bevágásain a bajonettzárt képező d hasí­tékba lép és a c gyűrű elforgatásával a gyűrűt az a üstön rögzítjük. Hogy a b csapot tehermentesítjük, az üst f fogantyúit oly módon erősítjük meg, hogy azok alsó, vízszintes irányban meghajlított ff végei a c gyűrűig érjenek és így az iist súlyát az erős f fogantyúk és nem a gyönge b csapok viszik át a gyűrűre. Szabadalmi igény. Főzőüst levehető támasztógyűrűvel, melynél a szögvasból hajlított c gyűrűt b d bajonettzár (az a üst b csapja és a c gyűrű hasítéka) köti az a üsttel össze, míg a bajonettzár b csapjait rész­ben az által tehermentesítjük, hogy az üst f fogantyúinak vízszintesen meghaj­lított (/ végeivel a c gyűrűre fekszik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS BÍtlváMYTAMASXr. NYOMDÁJA BUOi

Next

/
Thumbnails
Contents