11134. lajstromszámú szabadalom • Galvanikus kéz- és lábfürdők (illetőleg kar és térdfürdők) gyógyító anyagoknak az emberi test szövetébe való közvetlen bevezetésére

SZABADALMI LEÍRÁS 11134. szám, VII/o. OSZTÁLY. Galvanikus kéz- és láb-íürdők (illetőleg kar- és térdfiirdők) gyógyító anyagoknak az emberi test szövetébe való közvetlen bevezetésére.> I)H SCIINKE C. EMIL CS. ÉS KIR. OSZTR. MAGYAR FÖKOXZULÁTUSI ORVOS KARLSBADBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 10-ike. Jelen találmány tárgyát egy eljárás ké­pezi, melynek segélyével gyógyító anyagok­nak az emberi test szövetébe való közvetlen bevezetésére, galvanikn.s kéz- és lábfürdők, illetőleg kar- és lábfürdők alkalmazhatók. Az eljárásnak lényeges ismertető jele, hogy nemcsak egyetlen kád alkalmaztatik, mely az emberi testet magában foglalja, hanem több, és pedig minden végtag számára egy­­egJ> úgy hogy tehát minden végtagnak egy külön fürdő áll rendelkezésére. Ezen elren­dezés segélyével egy nagy hátrány és egy nagy veszély, mellyel az eddig alkalmazott galvauikus fürdők jártak, teljesen el van hárítva. Az elrendezés teljesen kizárja azt. hogy ha a kádakba vezetett elektromos áram túlerős volna, ez a beteg életét veszélyez­tethetné, mert az elektromos áram nem hat közvetlenül az emberi test érzékeny részeire, mmt akkor, ha az egész test a fürdőben van. Az emberi test szövetébe bevezetendő gyógyszerek azonban daczára annak, hogy tisztán csak a végtagok érintkeznek a gyógy­szeroldattal, mégis az egész testbe átvitet­nek, még pedig sokkal megfelelőbb módon, mint az eddig lehetséges volt. A mellékelt rajz egy készüléket mutat be, melyből az egyes, az eljárásnál alkal­mazott kádak elrendezése látható. 1. ábra a fürdőberendezés oldalnézete, 2. ábra elülnézete, 3. ábra a kéz- illetőleg karfürdő-kádak. 4. ábra a Iái)-, illetőleg térdfiirdő-kádak föliilnézete. A találmány tárgyát képező ezen új el­járásnál gyógyszereknek az emberi test bel­sejébe oldott állapotban való bevezetésére több szigetelő C lapon, mint üvegtárcsákon, gummilapokon stb. nyugvó A1 A2 Bl B* kádakat használunk, melyek valamennyien közömbös vegyszerek, vagy elektrolyzis által való vegybontásnak alá nem vetett anyagból, mint üvegből, porczellánból stb. készültek. E kádak oldalfalaikon az áram bevezetése czéljából az a1 a2 a* «4 h' b2 bs bl kapcsoló csavarokkal ellátott szénlemezek fölvételére a kádak anyagából készült A és B tolda­tokkal bírnak. Az alkalmazandó kádak száma és nagysága az orvos által előírt kezelési módtól függ, hogy t. i. kéz- és lábfürdők, illetve kar- és térdfiirdők kombinálandók-e? A kezek fürösztésére szolgáló kádak, és pedig mindegyik kéz számára egy külön kád. mint a rajzban látható, a két láb szá­

Next

/
Thumbnails
Contents