11129. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a habnak elpárologtatókból és más hasonló készülékekből való eltávolítására

Megjelent I SOS. évi május lió 9-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11129. szám. IV i- OSZTÁLY­Eljárás a habnak elpárologtatókból és más hasonló készülékekből való eltávolítására. F. BINGHOFFER GÉPGYÁRI CZÉG PRÁGA/“ SMICHOWBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 szeptember hó 16-ika. A találmány tárgya egy eljárás habnak elpárologtatókból és más hasonló készülé­kekből való eltávolítására és abban áll. hogy a habot egy csöves vagy más fűtő test meleg föliileteivel hozzuk érintkezésbe és így elpárologtatjuk. A csatolt rajzlapon az 1. ábra egy álló. a 2. ábra egy fekvő elpárologtató, melyben a habot gőzzé lehet alakítani. A berendezés az adott esetben egy vagy több. az elpárologtató fölső részén alkalma­zott csöves A fűtőtestből áll. úgy hogy a keletkező hab fölfelé emelkedve, ezen átha­ladni kénytelen és a csöves fűtőtest meleg falaival érintkezésbe jutva, gőzzé alakul át. A csöves fűtőtestet gőz melegíti, melyet a-nál vezetünk be és i-nél vezetünk el. A hab elpárologtatására szolgáló fűtőtest különböző alakú lehet. pl. fűtő kigyó stb.. de az elpárologtatandó habnak a meleg falakkal kell érintkeznie Szabadalmi igény. Eljárás a habnak elpárologtató és hasonló készülékekből való eltávolítására, az által jellemezve, hogy a keletkező és föl­felé mozgó hab a külön .-l fűtőtest meleg falaival jön érintkezésbe és így gőzzé alakul. (1 rajzlap melléklettől.) f*ALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉ:,'

Next

/
Thumbnails
Contents