11127. lajstromszámú szabadalom • Lábbal működtetett jelző síp közúti járművek számára

Megjelent 1898. évi május hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI IBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11127. szám. XX/a. OSZTÁLY. Lábbal működtetett jelzősíp közúti járművek számára. POLÁIvOVITS ZSIGMOND IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 16-ika. Jelen találmány czélja az, hogy népes utczákon át haladó kocsik, közúti járművek közeledtét valamely hangszer által mecha­nikai úton lehessen jelezni és ezen hang élessége ne függjön a kocsis hangszalagai­nak egészségi állapotától. A találmány mellékelt rajzon van be­mutatva és pedig: 1. ábrában a hangszer a léggel telt lab­dával ; 2. ábrában ugyanez a járműre fölszerelve. A találmány lényege abban áll, hogy a kocsi elejére azon tájon, hova a kocsis lába könnyen elér, van a gummilabda elhelyezve, melynek nyílásától e gummi vagy részben gunnni, részben fémcső vezet, akár a kocsi mellső falához, akár mint a 2. ábrában be­mutatva van. a b rúd végére erősített c hangszerhez, mely lehet síp, trombita vagy hasonló. Az " gummilabda fölött fából, vasból vagy más anyagból lapos vagy megfelelően idomított d lemez van forgathatólag alkal­mazva. Ha a kocsis lábával szükség esetén a d lemezre nyomást gyakorol, úgy levegő­vel telt a gummilabda összenyomódván, erős légáram tolul a c hangszer felé és odaérve, annak szerkezetén áthaladva éles hangot idéz elő, mely figyelmezteti a járó­kelőket a jármű közeledtére. Szabadalmi igény. Lábbal működtetett jelzősíp közúti járművek számára, jellemezve a b rúd végén, vagy a kocsi elején alkalmazott c hangszer által, mely a kocsiban elhelyezett a gummilabda által múködtettetik olykép, hogy a fölötte forgathatólag elhelyezett a lemezre lábbal nyomást gyakorolunk, minek következtében a c hangszer felé erős légáram nyomul, előidézvén a szük­séges figyelmeztető jelzést. (1 rajzlap melléklettel.) a 111.8 részvénylarsasáp nyomdája ftu.lapestef»

Next

/
Thumbnails
Contents