11096. lajstromszámú szabadalom • Zár mindennemű redőnyök kitámasztó szerkezetei számára

Megjelent 1808. évi április lió 20-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 11096. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Zár mindennemű redőnyök kitámasztó szerkezetei számára. PASCHKA LAJOS GYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 19-ike. Jelen találmány tárgyát az ablakro­letták kitámasztó készülékéhez való zár képezi, mely az eddigelé használt rugós zárakat úgy tartósság, mint könnyebb keze lés tekintetében messze fölümulja. Jelen zárban ugyanis rúgó egyáltalában nem for­dul elő és úgy van szerkesztve, hogy a kitámasztó készülék leeresztése alkalmával önműködőlég záródik. Mellékelt rajzon: 1. ábra a zár oldalnézete, 2. ábra annak elölnézete, 3. ábra egy a jelen zárral fölszerelt kitá­masztó készülék távlati nézete. A kitámasztó készülék belső oldalához erő­sítjük az a hüvelyt, melyben a b fogantyú­val ellátott c csapszög jár. A c csapszög vezetésére és mozgásának határolására a csapszög két oldalán levő és az a hüvely kivágásaiban járó d peczkek szolgálnak. Az ablak deszkára erősítjük a zár másik részét, mely egy e lejtővel ellátott f lapból áll. Az 1. ábrán a zár becsukott állapotban látható. A zár fölnyitása úgy történik, hogy a c csapszöget a b fogantyúnál fogva fölemel­jük és az e lejtő fölött az 1. ábrán látható nyíl irányában eltoljuk. A kitámasztó készü­lék lebocsátása alkalmával a c csapszög az e lejtőn fölemelkedik és a lejtő mögé önsúlyánál fogva leesik. SZABADALMI IGÉNY. Zár mindennemű redőnyök kitámasztó készü­lékei számára, jellemezve az a hüvely­ben járó c csapszög által, mely a kitá­masztó készülék lebocsátásakor az ablak­deszkára erősített e lejtőn fölemelkedik és mögötte saját súlyánál fogva leesik (1 rajzlap mollóklottel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA r-UDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents