11074. lajstromszámú szabadalom • Pecsétviasz olvasztókészülék

Megjelent 1SÍ)8. évi április hó 29-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 11074. szám. VI/a. OSZTÁLY. Pecsétviasz-olvasztó készülék. GODER RÓBERT MAGÁNZÓ ÚJPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 20-ika. Jelen találmány tárgya egy pecsétviasz­olvasztó készülék, mely lényegében szesszel, petróleummal és más eféle égő anyaggal megtöltött tartányból áll, melynek egy meg­gyújtható, béllel ellátott kinyúló égő csöve a fölötte vezetett pecsétviaszkot megol­vasztja. Mellékelt rajz 1. ábrája e készülék víz­szintes hoszmetszetét, 2. ábrája eliilnézetét, 3. ábrája oldalnézetét mutatja. Az a kupakkal elzárható és b gummilappal tömített szesszel, petróleummal vagy ha­sonló folyadékkal megtöltött d tartányba e égő cső f1 bele benyúlik, mely a folyadékot fölszívja, úgy, hogy másik vége meggyújt­ható. e égő cső d tartánnyal szilárdan van összekötve, ¥agy pedig összeforrasztva. A tartány végére a pecsétviaszk vezetésére szolgáló f csatornaalakú vezeték van kicse­rélhetően rácsavarva, vagy pedig ráfor­rasztva. A csatornában eltolható li pecsét­viaszkot g gummiszalag vagy egy rugó se­gélyével helyzetében rögzítjük úgy, hogy azt bármely irányban kezelhetjük a nélkül, hogy vezetékéből leesne. Ha a kinyúló bélt meggyújtjuk, a láng a fölötte levő pecsét­viaszkot megolvasztja és a pecsételés után a lángot kiolthatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Pecsétviaszolvasztó készülék, jellemezve az által, hogy az a kupakkal elzárható és b gummilappal tömített, égő folyadékkal megtöltött d tartány e égő csővel van ellátva, melynek kinyúló f1 béle meg­gyújtatván, az f csatornában eltolható és g gummiszalaggal vagy rugóval rög­zíthető h pecsétviaszk kinyúló végét megolvasztja. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. NYOMDÁJA FUDAPKSTkh.

Next

/
Thumbnails
Contents