11042. lajstromszámú szabadalom • Elszigetelő anyag és készülék

Megjelent 1898. évi április hó 23-án. MAGY. jgll KIR. SZABADALMI J|||| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 11042. szám. V/e/2- OSZTÁLY. Elszigetelő-anyag és készülék. WERTH EIM LIPÓT KERESKEDŐ C ASSELBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 4-ike. Jelen találmány tárgya kiizzított hamunak alkalmazása gőz vagy melegvíz tartányok, vagy csövek elszigetelésére. Kiizzított hamu alatt kazánok falán és tűzcsövein lerakodó hamu, nem pedig a tüzelő térben visszamaradt égéstermények értendők. Minden gőzkazántulajdonos a gyorsabb gőzfejlesztés érdekében a közvetlen tűz és gázokkal érintkező fölületekről a lerakódott hamuréteget időszakonként lesöpörteti és ezen finom por gőzmelegvíz tartányok vagy csövek elszigetelésére kitűnő termék. Ezen anyagnak szabadon álló, fölfüggesz­tett vagy fekvő gőzvezető vagy melegvíz­vezető csövek elszigetelésére való alkalma­zása, az anyagot összetartó készülékkel együtt jelen találmány tárgya. Mellékelt rajz 1. ábrája egy elszigetelt cső hosszmetszetét, 2. ábrája oldalnézetét, 3. ábrája I—II. vonal irányában való metszetét, 4. ábrája ezen elszigetelés módját álló csö­veknél mutatja. R az elszigetelendő csövet jelöli. Az al­kalmazandó készülék szerkezete a következő : R cső mindkét végére egy-egy két rész­ből álló és ss csavarokkal összeköthető a a tárcsák b b peremeit a csőre illesztjük, b' b' peremei pedig A bádogköpeny megerősíté­sére szolgálnak. Az egy darabból, vagy több m szegmentből készült bádogköpenyt i csa­varok, vagy keresztül menő d csavarok segélyével b' b' peremekhez erősítjük, (2. ábra), úgy, hogy a cső hosszában — a kiizított hamu betevése czéljából — egy keskeny rés megmarad. Ha a hamu a cső és köpeny között egyenletesen elosztatott, utóbbit egészen elzárjuk és a cső el van szigetelve. Álló csöveknél az alsó a tárcsával össze­kötött A köpeny teljesen el van zárva és ha hamuval megtöltjük, a fölső' a födéllel elzárjuk (4. ábra). Gyakran meghúzandó csőösszeköttetési helyek az oldalköpenyekhez erősíthető és könnyen levehető külön — izzított hamuval megtöltött — kis bádogköpennyel láthatók el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Gőzmelegvízedények és csővezetékek elszigetelésére szolgáló anyag, jellemezve azáltal, hogy elszigetelő anyagul kiizzított hamut használunk. 2. Az 1. igénypontban védett elszigetelő anyag elhelyezésére szolgáló készülék,

Next

/
Thumbnails
Contents