10946. lajstromszámú szabadalom • Bőrcsiszoló gép

Megjelent 1898. évi április lió 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI1ÍAS 10946. szám. XI/n. OSZTÁLY. Bó'rcsiszoló gép. KART ÖDÖN GÉPÉSZ ATZGERSDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát oly bőrcsiszoló gép képezi, mely a bőr kikészítésénél szo­kásos, eddig kézzel végzett csiszolási műve­letnek mechanikus úton való foganatosítását teszi lehetővé, mi által nemcsak a raczionális üzem, hanem a mindig egyenlő készítmény előnye is eléretik. A jelen találmány tárgyát képező bőr­csiszoló gép lényegében egy a bőrnek alá­tétül szolgáló asztalból áll, mely lábemeltyű segélyével a fölötte forgó csiszoló korong­hoz szoríttatik, míg az asztalon elrendezett rugók azt a csiszoló korongtól el, lefelé igyekszenek húzni. A csiszolásnál képződő por a csiszoló korongot körülvevő szekrény­ben fölfogatik és exhaustor által eltávolít­tatik, míg a csiszoló koronghoz esetleg oda­tapadó hús- é3 bőrrészecskék egy alkalmasan alakított kefe által eltávolíttatnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező gép egy foganatosítási alakját mu­tatja be. Az 1. ábra a gép hosszmetszete. A 2. ábra ugyanannak előluézete. A csiszoló korong, mely vagy egy a csiszoló anyaggal (horzskővel, sinirgellel, homokkővel stb.) burkolt öntött b korong­ból áll vagy egészben csiszoló anyagból van előállítva, a forgó <• tengelyre van szerelve, mely alkalmas transzmisszió által hajtatik. A csiszoló korong alatt rézsútos, a kezelő munkás felé emelkedő állásban a c asztal van elrendezve, mely a megmunkálandó bőrnek alátétül szolgál és a hengeres vagy prismatikus g csapszögek által h vezetékek­ben függélyes irányban vezetődik. A gép­állványra erősített h vezetékek és a g csap­szögeken elállítható s csavaranyák közé spirális f rugók vannak beigtatva, melyek az asztalt állandóan lefelé szorítani törek­szenek, míg annak megemeltetése, illetőleg a rajta fekvő bőrdarabnak a csiszoló ko­ronghoz való szoríttatása az m lábemeltyű leszoríttatása által idéztetik elő. Ezen láb­emeltyűnek mozgása ugyanis, mely a gép állványzatban forgathatóan ágyazott u ten­gelyre van szerelve, az ugyancsak ezen tengelyre szerelt l emeltyűkarok és p csap­szögek által a c asztallal merev összekötte­tésben álló k villákra és így közvetve az asztalra is átvitetik. Ezáltal tehát minden pillanatban az m lábemeltyűnek leszorítta­tása által az asztal a rajta fekvő bőrrel együtt csiszoló koronghoz szorítható vagy a lábemeltyűnek szabadon bocsátása által a spirális rúgó hatása folytán sülyeszthető, illetőleg a csiszoló korongtól eltávolítható. Hogy az asztalnak a csiszoló korong felé

Next

/
Thumbnails
Contents