10945. lajstromszámú szabadalom • Nyakék (Medaillon) rugós zárral

Megjelent 1898. évi április hó 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10945. szám. VI/a. OSZTÁLY. Nyakék (medaillon) rúgós zárral. KATZ EMIL ERNŐ GYÁROS PFORZII EIMBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 31-ike. Jelen találmány tárgyát képek, fényképek stb. fölvételére szolgáló nyakék képezi, mely az eddigi módoktól teljesen eltérőleg nyit­ható föl és zárható el. Mellékelt rajzon a találmány egy kiviteli alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábra a nyakéket zárt, a 2. ábra pedig nyitott állapotban ábrá­zolja, a 3. ábra a nyakék vízszintes metszete, a 4. ábra részletrajz, mely a nyakék kü­lönböző részeinek kapcsolatát tünteti föl. A nyakék két üreges a b részből áll, melyek egy közös c csapszög körül elfor­dulhatnak. Ezen a b részek a csapszög körül elrendezett cl rúgó segítségével úgy vannak összekapcsolva, hogy ezen rúgó egyik vége az a részhez, másika pedig a b részhez van megerősítve, úgy hogy ezen két részt a d rúgó állandóan az 1. ábrában fölrajzolt hely­zetben tartja. A képek a közbenső e keret­ben vannak, mely a nyakék megerősítésére szolgáló g gyűrűvel egy darabból készül. A két a és b üreges rész széthúzása által fölnyitható a nyakék (2. ábrában föltüntetett helyzet); ha ezen részeket elbocsátjuk, úgy a nyakék a d tekercsrúgó hatása alatt ön­működőlég bezárul. Az előzőkben természetesen a találmány csakis egy kiviteli alakja van leírva. SZABADALMI IGÉNY. Nyakék (medaillon) vagy hasonló ékszer, jellemezve a c csapszög körül elfordít­ható két a b rész által, melyek egy d rúgó által tartatnak zárt helyzetükben és melyek fényképeket, képeket vagy ilynemű dolgokat fognak közre vagy zárnak magukba. (1 rajzlap melléklettel.) PaU.as rész' 'ény társaság nyomdája budapestÉn

Next

/
Thumbnails
Contents