10933. lajstromszámú szabadalom • Lángzó lefelé szűkülő kanóczhüvellyel

Megjelent 1898. évi április lió 4-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 109313. szám. II/d. OSZTÁLY. Lángzó lefelé szükülő kanócz-hüvellyel. DEISSLER RÓBERT MAGÁNMÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 julius hó 3-ika. A találmány tárgya egy lángzó kanóczos, főleg petróleum-lámpákhoz, melynek újdon­sága abban áll, hogy nem csak a külső, a kanóczot körülfogó palást tágul lefelé, ha­nem a belső kanóezhüvely is megszűkül, úgy hogy a kanócz tág határok között moz­dulhat el. Eme berendezésre tehát az a jellemző, hogy a belső kanóezhüvely lefelé megszű- j kül, míg a külső cső kitágul. A csatolt rajzon az a szűkület, illetve b tágulata az 1. ábrán függélyes, a 2. ábrán vízszintes metszetben van ábrázolva. <i az a pont, hol a szűkület kezdődik, b a külső hüvely legtágabb pontja. Lehet, hogy a külső hüvely tágítása is­meretes, de soha sem szűkítteték még a belső csövet, pedig ennek az a nagy ipari előnye, hogy a lángzó megerősítésére szol­gáló gyűrű kicsi lehet, tehát aránylag nagy lángzót aránylag kis lámpa nyílásnál is al­kalmazni lehet. Jellemző és lényeges tehát a belső cső­nek befelé való szűkülése, mert ez lehe­tővé teszi, hegy a d kanóeztartó, mely a bélső csövet körülfogja, aránylag kis át­mérőjű legyen, úgy hogy a kanócz elég helyet találjon. A tág r üreg, mely a kanóczhiivelynek lefelé való szűkítése által létesíthető, az elért hatás lényeges jellemzője és az 1. áb­rán világosan fölismerhető. Ugyanis az a kanóczhiivelynek megszűkítése által lehet­séges, hogy a külső b csövet és a c csavar­meneteket lehetőleg kis átmérővel képezzük ki, tehát a lángzót egy, aránylag szűk (a c csavarmeneteknek megfelelő átmérőjű) nyí­lással bíró lámpaedényre csavarjuk. A be­rendezésnek czélja tehát az, hogy aránylag nagy átmérőjű lángzót kis átmérőjű nyilásba csavarhassuk. SZABADALMI IGÉNY. Lángzó, melynél a belső kanóezhüvely, mely a kanóeznak befelé való határolására szolgál, lefelé megszűkül, úgy hogy a kanócz több helyet talál. (1 rajzlap melléklettel.) palus részvénytársaság nyomdája budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents