10910. lajstromszámú szabadalom • Újítás szivarka-hüvelyeken

Megjelent 181)8. évi márczius lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 10910. szára. X/c. OSZTÁLY. Újítás szivarka-hüvelyeken. HALÁSZ FERENCZ ÉS PÁL CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 november hó 4-ike. A találmány tárgya újítás szivarkahíive­lyeken, melynek az a czélja, hogy a szivarka végének az ajkakhoz való tapadását és fölbomlását meggátolja. Ezt oly módon érjük el, hogy a szivarkahüvely szopókájáuak külső felületére részben vagy egészben egy gyalúforgácsból, kukoriczacsuhából, kuko­riczaszárból, raffiából vagy pálmakéregből, hárshajból hasított szélesebb vagy keske­nyebb csíkot ragasztunk, mely a papir fölött védő burkolatot képez és úgy a papírnak az ajkakhoz való tapadását, mint a papir föl­ázását meggátolja. A csík az egész szopó­kát vagy annak alsó végét burkolhatja. SZABADALMI IGÉNY. Újítás szivarkahü velyeken,jellemezve az által, hogy a hüvely szopókájának külső fölii­letére részben vagy egészben egy gyalú­forgácsból, kukoriczacsuhából, kukoricza­szárból, raffiából vagy pálmakéregből, hárshajból vagy általában növényből hasított szélesebb vagy kesken}'ebb szala­got ragasztunk. PALLA8 RÉSZVÉNi'TÁRSASÁG NYOMOAJA BUDAPfc8f&&

Next

/
Thumbnails
Contents