10886. lajstromszámú szabadalom • Újítás vaságyakon

Megjelent 18ÍKS. évi márczius lió 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10886. szara. XVI/f- OSZTÁLY. Újítás vaságyakon. BUCHWALD SÁNDOR VASBÚTORGYÁROS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 október hó 4-ike. A találmány tárgya vaságyakon eszközölt újítás és czélja az ágy feje, illetve láb­része és az oldalrésze között biztos kapcso­lat létesítése. A csatolt rajzlapon : az 1. ábra egy vaságy axonometrikus képe, a kapcsoló tag az ágy egyik végén le van fektetve, a másik végén a haszná­lati helyzetben van, a 2—5. ábra részletrajzok. Mint az a rajzokból kitűnik, az ágy a oldalrészén a b b hüvelyekben egy c kap­csolómű van forgathatóan ágyalva. Ez a kapcsolórúd az ágy oldal részétől bizonyos szög alatt fölfelé van hajlítva, azonkívül megfelelő tetszetős alakra görbítve. Az ágy d fej vagy láb részén egy e csapot alkal­maztunk. melyre a c kapcsolórúd ráfekszik és melynek /' furatába a g peczkével bele­fogódzik (4. ábra). A kapcsoló rudat ebben a helyzetben egy c rúdon forgathatóan ágyalt h kengyellel lehet rögzíteni (5. ábra). A leírt kapcsolat rendkívül megbízható, olcsó és az ágy fej és lábrészének elfordu­lását biztosan meggátolja. SZABADALMI IGÉNY. Újítás vaságyakon, jellemezve az ágy fej­vagy lábrésze és oldalrésze között kap­csolatot létesítő c rúd által, mely az a oldalrészen forgathatóan vau megerő­sítve, végével a d fej- vagy lábrész e csapjára fekszik és egy g peczekkel a csap f furatába fogódzik, mely helyzet­ben a c rúdon forgathatóan ágyalt h kengyellel rögzíthető. (1 rajzlap melléklettel.) .'*UAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTe*

Next

/
Thumbnails
Contents