10723. lajstromszámú szabadalom • Napfénynél használható fényképészeti lemezváltó és képelőidéző készülék

Megjelent 1898. évi márczlus lió 11-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10728. szám. IX/f. OSZTÁLY. Napfénynél használható fényképészeti lemezváltó és képelőidóző készülék. MANDL GYULA MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 február hó 17-ike. .leien találmány tárgyát képező készülék­nek az a czélja. hogy a detektív- és állvány­készülékek lemeztartóiba a fényérzékeny lemezeket sötét kamra igénybe vétele nél­kül tehessük bele vagy azokat ily módon vehessük ki, valamint a képek előidézését és állandósítását is sötét helyiség haszná­lata nélkül végezhessük. A készülék, mint a mellékelt rajz 1—2. ábrájából látható.derékszögű.körülijeiül ü cm. magas szekrény, melynek a hosszoldalai és b alsó lapja szines. pl. vörös r üvegbetét­tel van ellátva, fölső kihúzható il födő lapján pedig vörös c üvegbetét és a lemez megfigyelése czéljából <- <• szemlyukkal ellátott a szövettoldat van elrendezve. A szekrény egyik végén esetleg kivehető f tölcsér van a folyadék beöntése és kive­hető h csapannak kibocsájthatása czéljából alkalmazva. A másik végén pedig i hasíték van. mely m tolókával fény mentesen elzár­ható, továbbá peremmel ellátott k toldat, melyre a később leírandó szerkezetű 1 lemez­váltó zsákot húzzuk azon czélból. hogy a lemezt mi alatt azt a fényképező gépből a képelőidéző szekrénybe visszük, a fénytől elszigetelhessük. Az l lemezváltó zsák két végén nyitott gummiszalag betéttel összehúzva és két n n zsinór által három részre van osztva, mi által lehetséges lesz, hogy a lemeztar­tóból a lemezeket kivehetjük, továbbá a képelőidéző szekrénybe vihetjük sötét kamra használata nélkül a szerint, a mint egyik vagy másik zsinór összehúzásával a fény­nek hozzáférhetését lehetetlenné tesszük. SzAIlADALMI IGÉNYEK. 1. Képelőidéző és lemezváltó készülék, jellemezve az által, hogy a hosszoldalai és b alsó lapja, valamint d fölső lapja, c szines üvegbetéttel van ellátva, továbbá az által, hogy a szekrény egyik végén levő i hasíték van fénymentesen elzárható m tolókával azon czélból, hogy a lemezt a szekrénybe bevihessük. vala­mint az által, hogy ugyanott peremes k toldat van elrendezve, melyre a lemez­váltó 1 zsákot fölhúzhatjuk. 2. Az 1. alatt igényelt készülékhez tartozó l lemezváltó zsák, jellemezve az által, hogy két végén nyitva és gummiszalag betéttel összehúzva, továbbá n rí zsinó­rok által három részre van osztva azon czélból, hogy a fényképezőgép lemez­tartóiból a lemezeket kivehessük és a képelőidéző szekrénybe vihessiik sötét kamra használata nélkül. 11 rajzlap melléklettel.) Hallás részvénytársaság nyomdája Uu.lapestoit

Next

/
Thumbnails
Contents