10682. lajstromszámú szabadalom • Szelep kerékpár abroncsokhoz

Megjelent I SS)8. évi márezius lió 4-én. A1AGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10682. szám. XX/C. OSZTÁLY. Szelep kerékpárabroncsokhoz. KOCH JÁNOS KERESKEDŐ BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 ápril hó 13-ika. A találmány tárgya egy kúpos szelep légpárnás kerékpárabroncsokhoz. A csatolt rajzlap ezt az 1. ábrán nézet­ben tünteti föl, a fölső részek metszetben vannak ábrázolva. A 3. ábra a szelepkúp, a szelep fekvési helyének és tömítésének metszete és a 2. ábra a szelep födelének nézete. Az A szelepház az abroncsokon a szo­kásos módon van megerősítve. Csöve a-nál kiöblösödik, mely a szelep befogadására szolgál. A szelep a szelepházban van elhe­lyezve és a b szárral ellátott B kúpból áll. melynek c feje szélén reczézve és alsó olda­lán hornyolva van. A szár fölső végén egy csavarmenet van, mely egy második C sze­leptesten megy át és ebben szabadon mo­zoghat, az A szelepházból pedig annyira kiáll, hogy a szelepnek csavarházzal ellá­tott D födele megfoghatja. A második C szeleptest egy $íma furatú csőből áll, melynek belsejében a b szár mozog, alsó kiilső fölületén egy horonnyal és d kúpos résszel van ellátva, melynek az a czélja, hogy az e tömítőgyűrűt fogva tartja. Ez a gyűrű gummiból vagy más hasonló anyagból készül. A C cső külső falán csavarmenetekkel van ellátva, melyre a légszivattyú megfelelő csavarmenetekkel ellátott vége csavarható. Ez a rész a raj­zon ábrázolva nincs. A légszivattyút a hasz­nálatnál a szokásos módon csavarjuk föl és működtetjük. A D födél végül csavar­házat képez, mely a b szárat megfogja és kifelé húzza, úgy hogy a szár vége a sze­lep legmagasabb pontját képezze. Ha levegőt kell beszivattyúzni, a szelep födelét lecsavarjuk. A levegő beszivattyú­zásánál a C szelep furatában a b szeleprúd mellett beáramlik, a fí szelepkúpot lenyomja, úgy hogy a B kúp és az e tömítés között utat talál és az a kiöblösödésbe jut. A c fej megfelelő hornyokkal (3. ábra) van ellátva, tehát a levegőt a legalsó helyzeté­ben is bebocsátja az abroncsba és végül a légabroncsba jut. Ha a B szeleptestre belülről hat a nyomás, a szeleptest többé­kevésbbé szorosan a tömítőgyűrűre fekszik és ez a fölfekvés képezi a levegő beszivaty­tyúzásánál az egyedüli akadályt. Ha az ab­roncs eléggé megtelt, a D födelet csavar­juk föl, ez a szárt fölfelé húzza és így a szeleptest fejét még szorosabban az e tömítő­gyűrűre nyomja. De ennek következtében a tömítőgyűrűt is emeljük és ez a második C szeleptestet is fölfelé nyomja, úgy hogy a gyűrű fölül és alul biztos tömítést léte­sít, míg a tömítőgyűrű maga, minthogy rugalmassága igénybe véve nincs, kopásnak alig van alávetve.

Next

/
Thumbnails
Contents