10672. lajstromszámú szabadalom • Kerékpárforgattyú-csapágy

Megjelent i;sí)8. évi márezins lió 1 -én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 10672. szám. XX/c. OSZTÁLY. Kerékpár forgattyú-csapágy. BILGERI, WURZER U. C° CZÉG BREGENZ-LAIBLACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1897 augusztus hó 26-ika. Eme találmány tárgya egy csapágy ke­rékpárok forgattyúihoz, mely a csatolt rajz­lapon metszetben van ábrázolva. Az egyetlen darabból kovácsolt c for­gattyú tengelyen a lánczkerék fölé fordult oldalon egy f forgattyú van, mely a ten­gellyel legczélszerúbben egy darabból ké­szül. Ezen f forgattyú n agya befelé, t. i. a lánczkerék felé fordult oldalán az egyik sor golyó befogadására szolgáló n2 betét gyűrűt viseli. A c tengely másik oldalán az fL forgattyú van levehetően fölhúzva. Ennek egy korongalakú n1 agya van, melyben ugyancsak egy n3 gyűrű van. Ez a gyűrű befelé, t. i. a g lánczkerék felé nyitva van és a második sor golyó befogadására szol­gál. A forgattyú csapágy a tokjának mind­egyik végén egy gyűrű van, a g lánczkerék felé fordult b gyűrű az a tokkal mereven van kapcsolva, míg a b1 gyűrű a c tenge­lyen hosszanti irányban beállítható és a c1 ellencsavarház segélyével rögzíthető. A b és b1 gyűrűknek egy-egy körben futó b° hor­nyuk van, mely a d golyó befogadására szolgál. Ezen d golyók ellendarabját az f és f1 forgattyúk agyának gyűrűalakú betétei ké pezik, melyeknek kúpos falai vannak. A gyűrűk a belső oldal, t. i. a g kerék félé szélesednek. Ezek a gyűrűk esetleg megfe­lelően ki is bélelhetők, úgy, hogy a fölüle­tiik könnyen fölnyitható. A gyűrűk elzárá­sára h és h1 bádogkupakok szolgálnak, melyek a por, stb. behatolását gátolják meg. A csapágy utánállítása, illetve szabályozása a b1 gyűrő ide-oda csavarásával történik, pld. a gyűrű kicsavarásával a csapágy ellen­ál 1 ását nagyobbíthatjuk. A leírt csapágy tömör szerkezete a csap­ágy főelőnye, minthogy a csapágy eltérően az eddigiektől, rendkívül keskeny lehet, de a golyók egymástól lehetőleg távol vannak elhelyezve, mi azért előnyös, mert a tengely nyugodt és biztos forgását biztosítja. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Csapágy kerékpárok forgattyúihoz, jelle­mezve egyetlen darabból készült c for­gattyútengely által, melyre a g lánczkerék egyik oldalán egy n agygyal bíró f for­gattyú van szerelve, és az n agy belső, , a g lánczkerék felé fordult oldalán az egyik soi1 golyó befogadására szolgáló gyűrűalakú na betét van alkalmazva, míg a tengely másik végén levő f1 for­gattyú levehető, vagyis nincs a tengely­lyel egy darabban készítve, és egy befelé

Next

/
Thumbnails
Contents